X

ชาวไทยเชื้อสายจีนแห่ขบวนองค์สมมติเจ้าแม่กวนอิม ในเทศกาลกินเจปี65

ราชบุรี   เมื่อช่วงเย็นวันที่ 1 ต.ค.65 ที่ผ่านมา ทางคณะกรรมการโรงเจบ้วนฮกตั้ว อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ได้ร่วมกันทำพิธีอัญเชิญ “องค์กิ๋วอ่วงฮุดโจ้ว” ออกโปรดชาวตลาดบ้านโป่ง พร้อมประกอบพิธีปั้งจุ้ยเต็ง (ลอยกระทง) บริเวณลานพิธีริมแม่น้ำแม่กลอง เทศบาลเมืองบ้านโป่ง    ซึ่งขบวนแห่นั้นจัดอย่างยิ่งใหญ่ตระการตา ประกอบด้วย ขบวนคณะมังกรทอง ขบวนการแสดงนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ขบวนองค์สมมติพระโพธิสัตว์กวนอิม  ซึ่งผลของการเสี่ยงทาย ในปีนี้คือ ด.ญ.ชุติกาญจน์  บุญเชิด อายุ 13 ปี  หรือ น้องเนย นักเรียนชั้น ม.2 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง “สามัคคีคุณูปถัมภ์” ได้รับการเสี่ยงทายเป็นองค์สมมุติเจ้าแม่กวนอิม พร้อมคัดเลือก น.ส.ภาวรินทร์ เครืออยู่ อายุ 17 ปี นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนนารีวุฒิ  เป็น ”กิมท้ง” และคัดเลือก น.ส.เบญญาภา ทันสมัย อายุ 17 ปี นักเรียนโรงเรียนชั้น ม.6 นารีวุฒิ  เป็น “เหล่งนึ่ง”พร้อมทั้งขบวนนางฟ้า และขบวนรถบุปผชาติ รวมทั้งมีประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก โดยมีประชาชนยืนเรียงรายริมสองข้างถนนเพื่อร่วมชมขบวนแห่เจ แต่ก็ยังคงเน้นการ์ดอย่าตก สวมใส่แมสและเว้นระยะห่าง ในช่วงสถานการณ์โควิค

          ซึ่งคณะกรรมการโรงเจบ้วนฮกตั้ว เปิดเผยว่า เทศกาลกินเจของโรงเจบ้วนฮกตั้ว ในปีนี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 25กันยายน-5 ต.ค.65 รวม 11 วัน 11 คืน ซึ่งถือปฏิบัติกันมาทุกปี เป็นการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายจีน ส่งเสริมให้ประชาชนทำจิตใจและร่างกายให้บริสุทธิ์ ปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรม ละเว้นการเบียดเบียนสัตว์ งดการบริโภคเนื้อสัตว์ สวดมนต์ภาวนาขอพรต่อ “องค์กิ๋วอ่วงฮุดโจ้ว” เพื่อความสุขความเจริญของตนเองและครอบครัว สำหรับเทศกาลกินเจในปีนี้ ไม่คึกคักเท่าที่ควรเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ทำให้ภาวะเศรษฐกิจไม่ดี อีกทั้งค่าครองชีพที่สูงขึ้น ราคาวัตถุดิบที่นำมาประกอบอาหารเจมีการปรับราคาสูงขึ้น ทำให้ชาวบ้านที่เคยรับประทานอาหารเจครบ 9 วัน อาจจะกินไม่ครบ จึงทำให้เทศกาลกินเจปีนี้ไม่คึกคักเหมือนกับทุกปีที่ผ่านมา

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สายชล โอชะขจร

สายชล โอชะขจร

ผู้สื่อข่าวราชบุรี