X

แม่คนถูกยิงในผับแจ้งความเพื่อหาตัวคนยิง ขณะที่ผู้ว่าฯสั่งปิดผับ 60 วัน

ราชบุรี    เมื่อบ่ายของวันที่ 18 ส.ค. 65 ที่ผ่านมา นางธวัลรัตน์  ถึงชุมพร  อายุ 60 ปี  แม่ของนายจีรศักดิ์   เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา  หรือนายโย่ง   อายุ  30 ปี  ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากการถูกอาวุธปืนยิงภายในผับชื่อ โรงเหล้าเพชรเกษม  เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาได้เข้าแจ้งความกับ พ.ต.ต.นิพนธ์  ศรนรินทร์  พนักงานสอบสวนสภ.เมืองราชบุรี  เพื่อให้ช่วยหามือปืนที่ก่อเหตุและหาผู้รับผิดในเหตุการณ์ดังกล่าว ซึ่งตอนนี้ลูกอาการยังน่าเป็นห่วง  มารู้ว่าลูกถูกยิงในช่วงหลังเกิดเหตุ  ก็เดินทางไปที่โรงพยาบาลเลยเพื่อไปดูอาการลูกชาย  ซึ่งเมื่อคืนที่ลูกชายมาเที่ยวเพราะเห็นบอกว่ามาดูดนตรี แต่มากี่คนนั้นไม่ทราบเพราะไม่ได้อยู่กับลูก  แต่เมื่อลูกเจ็บก็ต้องมาแจ้งความไว้ก่อน

      ต่อมาในเวลา 17.30 น.  นายรณภพ เหลืองไพรโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ได้ลงนามในคำสั่งจังหวัดราชบุรี ที่ 2867/2565 สั่งพักใช้ใบอนุญาตสถานบริการ โรงเหล้าเพชรเกษม โดยใจความในหนังสือ ระบุว่า จังหวัดราชบุรีได้รับรายงานจากอำเภอเมืองราชบุรีว่า อำเภอเมืองราชบุรี เจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเมืองราชบุรี ได้ตรวจพบการกระทำความผิดในสถานบริการ โรงเหล้าเพชรเกษม ตั้งอยู่เลขที่ 168/8 หมู่ที่ 5 ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ดังนี้เหตุครั้งแรกเกิดขึ้นในวันที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลาประมาณ 01.50 น. เกิดเหตุผู้ใช้บริการก่อเหตุทะเลาะวิวาทกันภายในสถานบริการ โรงเหล้าเพชรเกษม เจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเมืองราชบุรีได้เข้าระงับเหตุและสามารถจับกุมผู้กระทำความผิด ในข้อหามีอาวุธปีนและเครื่องกระสุนปีนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต และพาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้าน ทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตและโดยไม่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนสมควรแก่พฤติการณ์

     เหตุครั้งที่ 2 วันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลาประมาณ 02.15 นาฬิกา ได้เกิดเหตุกลุ่มผู้ใช้บริการก่อเหตุทะเลาะวิวาทกันบริเวณลานจอดรถสถานบริการโรงเหล้าเพชรเกษม พบบุคคลเพศชาย จำนวน 3 ราย ถูกของแข็งตีที่ศีรษะและใบหน้า เป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บ

เหตุครั้งที่ 3 วันที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลาประมาณ 01.20 น. ได้ตรวจพบผู้มีอายุต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์เข้ามาใช้บริการ จำนวน 2 ราย เข้าใช้บริการในสถานบริการในสถานบริการดังกล่าวและสุ่มตรวจปัสสาวะ พบสารเสพติด (คีตามีน) จำนวน 2 ราย จึงได้แจ้งข้อกล่าวหากับบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและนำตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงและพฤติกรรมประกอบการพิจารณาดำเนินคดีกับผู้รับอนุญาตตั้งสถานบริการ จังหวัดราชบุรีจึงแจ้งให้อำเภอเมืองราชบุรีตรวจสอบและพิจารณาให้ได้ข้อเท็จจริงว่า นางสาวอาริษา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ได้รับอนุญาตตั้งสถานบริการ หรือ พนักงานของสถานบริการ มีพฤติการณ์ “ยินยอมหรือปล่อยปละละเลย” ให้มีการนำเอาอาวุธปีนเข้าไปในสถานบริการ ให้ร้องทุกข์กล่าวโทษดำเนินคดี กับนางสาวอาริษา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผู้รับอนุญาตตั้งสถานบริการ โรงเหล้าเพชรเกษม

      พบการกระทำความผิดเป็นการฝ้าฝืนความในมาตรา 16/1 แห่งพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509 พฤติการณ์ในการกระทำความผิดดังกล่าว มีความร้ายแรง เนื่องจากพบการฝ่าฝืนต่อหลายครั้งในระยะเวลาใกล้เคียงกัน แสดงให้เห็นถึงความไม่เคารพยำเกรงต่อกฎหมาย และก่อให้เกิดความเสียหายต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมส่วนรวม จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประชาชนและจะกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงเป็นเหตุยกเว้นไม่ต้องแจ้งคู่กรณีให้รับทราบข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และสิทธิโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐาน ก่อนมีคำสั่งพักใช้ใบอนุญาต 60 วัน ตามความในมาตรา 30 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2560 ประกอบประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ในการพิจารณาสั่งต่ออายุใบอนุญาต พักใช้ใบอนุญาต เพิกถอนใบอนุญาต และกำหนดระยะเวลาในการสั่งพักใช้ใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ ลงวันที่ 4 เมษายน 2548 จึงมีคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตสถานบริการโรงเหล้าเพชรเกษม มีกำหนด 60 วัน อนึ่ง หากนางสาวอริษา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ไม่เห็นด้วยกับคำสั่งให้อุทธรณ์คำสั่งพักใช้ใบอนุญาตต่อปลัดกระทรวงมหาดไทย ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันรับทราบคำสั่งนี้ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2560 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ สิงหาคม 2565

      โดยให้นายรนัสถ์ชัย   พุ่มเจริญ นายอำเภอเมืองราชบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่ตำรวจ นำหนังสือคำสั่งคำสั่งจังหวัดราชบุรี ที่ 2867/2565 สั่งพักใช้ใบอนุญาตสถานบริการ โรงเหล้าเพชรเกษม ปิดที่หน้าประตูทางเข้า ออก และ ทางด้านหน้าของสถานบันเทิง พร้อมทั้ง มอบหนังสือคำสั่งดังกล่าวให้กับนายวรวิทย์ ไชยธรรม ผู้จัดการสถานบันเทิงดังกล่าว เพื่อให้ปฏิบัติตามคำสั่งของทางจังหวัดราชบุรีอย่างเคร่งครัด

      ซึ่งนายรนัสถ์ชัย พุ่มเจริญ นายอำเภอเมืองราชบุรี กล่าวว่า จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จนมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส และ มีการใช้อาวุธปืนยิงกันในสถานบันเทิงตามที่ปรากฏเป็นข่าวไปนั้น วันนี้ทางจังหวัดราชบุรี ได้ออกหนังสือประกาศคำสั่งจังหวัดราชบุรีพักใช้ใบอนุญาตเป็นเวลา 60 วัน โดยมีผลตั้งแต่วันนี้ 18 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป     ส่วนสาเหตุของการออกคำสั่งคือ ทางอำเภอได้รับรายงานการกระทำความผิดต่อใบอนุญาต จำนวน 3 ครั้ง โดยได้มีการจับกุมการกระทำความผิดที่สถานบริการแห่งนี้ถึง 4 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 มีการจับกุมการพกพาอาวุธปืน ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม มีการทะเลาะวิวาทหน้าร้าน ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม ร่วมกับฝ่ายปกครอง พบการกระทำความผิดคือปล่อยให้มีเด็กอายุต่ำกว่า ปี 18 ปีเข้าใช้บริการ เรื่องก็อยู่ในระหว่างดำเนินคดี และ ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม ได้มีการจับกุมอาวุธปืน ผู้ที่มาใช้บริการบริเวณด้านนอกร้าน เมื่อมีการดำเนินคดีแล้ว ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการแจ้งฝ่ายปกครองว่าสถานประกอบการไม่ได้มีการปฏิบัติตามมาตรการที่ขอไว้ จึงได้มีการพิจารณาลงโทษในครั้งนี้   ตอนนี้ทางฝ่ายปกครองได้ร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เรียกประชุมผู้ประกอบการสถานบันเทิงทุกรายมาพูดคุยย้ำถึงมาตรการ และจัดกำลังเจ้าหน้าที่ออกตรวจอย่างเข้มงวด หากพบการกระทำความผิดจะดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายทันที หากฝ่าฝืนทำผิดซ้ำซากจะดำเนินการเพิกถอนใบอนุญาตกับสถานบันนั้นทันทีเช่นกัน

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สายชล โอชะขจร

สายชล โอชะขจร

ผู้สื่อข่าวราชบุรี