X

ผู้สูงอายุ 149 ชีวิต  รำถวายแม่ของแผ่นดิน

ราชบุรี    ในวันนี้( 9 ส.ค. 65 )  นางพัทธวรรณ   นันทเกษตร  ปลัดหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทน นายอำเภอบางแพ  จ.ราชบุรี  นางนภสร โศรกศรี วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยส่วนราชการต่าง ๆ  และผู้สูงอายุในทุกตำบลของอำเภอบางแพ จัดกิจกรรมถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม  ณ ลานที่ว่าการอำเภอบางแพ ในชื่อชุด”สตรีบางแพรวมใจถวายพระพรชัยมงคล “การจัดงานครั้งนี้ยังมีกลุ่มสตรีอาสาและกลุ่มผู้สูงอายุรุ่นคุณยาย อายุกว่า 70 ปี หลายคนจากตำบลต่างๆ ได้แต่งกายด้วยผ้าไทยสีฟ้า มาร่วมกิจกรรมรำถวายพระพร ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย จากพระราชกรณียกิจนานัปการ ที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญด้วยพระวิริยะอุตสาหะ ทรงตรากตรำพระวรกายเพื่อความร่มเย็น เป็นสุขของพสกนิกรชาวไทย และความมั่นคงของประเทศ ทรงเป็นขวัญกำลังใจแก่ปวงอาณาประชาราษฎร์ ในยามที่บ้านเมืองเกิดภัยพิบัติจากธรรมชาติ  หรือ เกิดจากวิกฤตการณ์ความรุนแรงต่างๆ  ด้วยน้ำพระราชหฤทัยที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ทรงชี้แนะแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยความสมัครสมานสามัคคีอย่างสันติ เป็นที่ซาบซึ้งและประทับใจในทุกดวงใจของพสกนิกรชาวไทย พระอัจฉริยภาพและพระราชปณิธานอันแน่วแน่ มั่นคง ในการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีแก่ราษฎร นำประโยชน์สุขอันยั่งยืนมาสู่พสกนิกรและประเทศชาติ  ดังเป็นที่ประจักษ์แจ้งแก่ปวงชนชาวไทยไปจนถึงนานาประเทศทั่วโลก

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สายชล โอชะขจร

สายชล โอชะขจร

ผู้สื่อข่าวราชบุรี