X

เห็ดหูหนู  กู้วิกฤตแก้จนของชาวชุมชนบ้านเชิงสะพาน

ราชบุรี    ในวันนี้(22 มิ.ย. 65) ที่ศูนย์กลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเห็ดบ้านเชิงสะพาน หมู่ที่ 6 ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี   ซึ่งเป็นกลุ่มที่เกษตรกรเพาะเห็ดหูหนูในหมู่บ้านเชิงสะพานได้รวมตัวกันตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อกว่า 15 ปี ที่ผ่านมา  ได้มีนางกัญจนา  ภัทรวนาคุปต์  ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการสหกรณ์ พร้อมด้วยนายสุรินทร์ วทัญญู ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทีมงานกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายวีระ จันทร์ทอง สหกรณ์จังหวัดราชบุรี  และ นายสละ  นิ่มนวล ประธานคณะกรรมการกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเห็ดบ้านเชิงสะพาน   ให้การต้อนรับ นางอรพินท์ สพโชคชัย อนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ (อ.ก.พ.ร.) เกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพภาครัฐ และผู้แทนสำนักงาน ป.ย.ป.  ซึ่งได้ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรี เพื่อตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแก้จน ประจำปี พ.ศ. 2565   โดยทางกลุ่มได้นำเสนอผลงานเรื่อง “เห็ดหูหนู กู้วิกฤตแก้จน ชุมชนบ้านเชิงสะพาน”  พร้อมทั้งรับชม VTR เรื่อง “เห็ดหูหนู กู้วิกฤตแก้จน ชุมชนบ้านเชิงสะพาน” นำเสนอผลงานโดยนายอภิชัย โพธิ์บัณฑิตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  และนายบุญนำ มีชาลือ เหรัญญิก กลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเห็ดบ้านเชิงสะพาน   พร้อมตอบข้อซักถามของคณะผู้ตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ  หลังจากนั้น ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมกิจกรรมและกรอบแนวทางนำเสนอในการรับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ จุดที่ 1 ณ บริเวณที่ทำการกลุ่มเกษตรกรฯ อาคารบรรจุและกระบวนการผลิตก้อนเห็ด โรงอบก้อนเห็ด และที่เก็บก้อนเห็ด  พร้อมเยี่ยมชมกิจกรรม จุดที่ 2 ณ โรงเห็ดของสมาชิก โดยคณะผู้ตรวจประเมินได้ทำการเก็บเห็ด จากฟาร์มเห็ดอีกด้วย    ในการดำเนินการกิจกรรมดังกล่าว ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

    ภายหลังจากการดูผลงานเรื่อง  เห็ดหูหนู กู้วิกฤตแก้จน ชุมชนบ้านเชิงสะพาน  แล้วนางอรพินท์ สพโชคชัย อนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ (อ.ก.พ.ร.) เกี่ยวกับ  ได้กล่าวว่า ดีใจที่ชาวชุมชนบ้านเชิงสะพานมีอาชีพที่มั่นคง สามารถปลูกเห็ดที่คุณภาพได้  และยังสร้างงาน สร้างอาชีพให้คนในชุมชนได้ซึ่งจะทำให้คนในชุมชนมีงานทำ โดยเฉพาะสำหรับที่ไม่มีพื้นที่ในการทำโรงเรือนก็ยังสามารถรับจ้างทำเห็ด ทั้งการบรรจุใส่ถุง การกรีดก้อนเห็ด  และการเก็บเห็ด  ส่วนคนที่มีพื้นที่พอมีเงินก็สามารถสร้างโรงเรือนเพาะได้  ทำให้มีรายได้เพิ่ม  ซึ่งจะทำให้ชุมชนมีโอกาสในการที่จะฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาความยากจนได้   นอกจากทางกลุ่มจะสามารถนำเห็ดสดไปขายแล้ว  ในอนาคตก็อยากจะให้ทางกลุ่มได้หาแนวทางในการแปรรูปเห็ดในรูปของอาหารต่างๆ  ซึ่งอาจจะต้องพึ่งนักวิจัยทางด้านอาหาร ในการที่จะเข้ามาดูว่าเห็ดนั้นจะสามารถนำไปแปรรูปเป็นอะไรได้บ้าง  ซึ่งจะเป็นการเพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตร  ส่วนอาหารที่ทางกลุ่มนำเห็ดมาแปรรูปบ้างแล้ว ถือว่าเป็นเรื่องแปลกใหม่ และมีรสชาติอร่อยที่ยังไม่เคยได้ชิมที่ไหนมาก่อน  ซึ่งมีทั้งลาบเห็ดหูหนู  แหนมเห็ดหูหนู  ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมใหม่เพราะคนไทยนั้นเก่งในเรื่องของการดัดแปลงอาหาร

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สายชล โอชะขจร

สายชล โอชะขจร

ผู้สื่อข่าวราชบุรี