X

ชาวบ้านในตำบลเจ็ดเสมียนร้องหน่วยช่วยกู้แพจมน้ำกว่า 3 ปียังไม่มีการดึงขึ้น

ราชบุรี    ในวันนี้( 30 มี.ค. 65 )   ชาวบ้านหมู่ที่ 5 ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ได้พาผู้สื่อข่าวไปดูแพลักษณะค่อนข้างใหญ่มุงหลังคาสีส้ม ยื่นออกไปบริเวณริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณท่าน้ำตลาด 119 ปี ต.เจ็ดเสมียน ซึ่งเป็นตลาดเก่าแก่มีประวัติความเป็นมายาวนาน ที่เคยมีการจัดงานมาอย่างต่อเนื่อง   แต่ปัจจุบันได้เกิดการชำรุดทรุดโทรม บริเวณแพเอียงทรุดใช้การไม่ได้  เสาเอียงแช่จมน้ำ ราวสะพานมีต้นไม้วัชพืชขึ้นปกคลุม ยังไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาดำเนินการซ่อมแซมและปรับปรุงดูแล

         ด้านนายอัฐพงศ์  วสุรัตน์สกุล  ชาวบ้านในตำบลเจ็ดเสมียน  อ.โพธาราม   ก็บอกว่า  แพดังกล่าวไว้จัดงานช่วงเทศกาลประเพณีลอยกระทงและงานสำคัญด้านการท่องเที่ยว แพนี้ถูกจมลงเมื่อประมาณ 3 ปีที่แล้ว  ชาวบ้านอยากให้นำขึ้นมาเหมือนเดิม เพราะเป็นงบที่จัดสรรโดยหลวงมาแล้วสมควรจะรักษาไว้  แม้ว่าเกิดชำรุดก็น่าจะซ่อมบำรุงรักษาให้ใช้งานได้ เพื่อประโยชน์สาธารณะของพื้นที่  ชาวบ้านได้ประโยชน์คือช่วงงานประเพณีลอยกระทง  เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจให้อาหารปลา  และในช่วงที่ผ่านมาจะมีนักท่องเที่ยวชาวบ้านเข้ามาเที่ยวตลาด 119 ปี ให้เกิดความคึกคัก ก่อนหน้านี้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาไม่ขาดสาย แต่มาเกิดช่วงปัญหาโควิด -19 ทำให้นักท่องเที่ยวเปลี่ยนไป  สมควรที่จะอนุรักษ์ไว้ อยากให้หน่วยงานนำอุปกรณ์ใช้รอกดึงแพขึ้นทั้ง 4 ด้าน  และซ่อมแซมทุ่นที่บริเวณแพให้กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิม จะเป็นประโยชน์กับชาวบ้านในพื้นที่

         ด้านนายเทวัญ ห่วงตระกูล นายกเทศมนตรีตำบลเจ็ดเสมียน กล่าวว่า เนื่องจากแพที่จมน้ำไม่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล แต่เป็นความรับผิดชอบของโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี ครั้งแรกที่เข้ามาดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลเจ็ดเสมียน ทางเทศบาลเคยทำหนังสือตั้งแต่วันที่  13 สิงหาคม  พ.ศ. 2564  แจ้งไปที่ท่องเที่ยวจังหวัด เพราะเข้าใจผิดว่าเป็นแพของท่องเที่ยวจังหวัด และมาทราบภายหลังว่าแพนี้เป็นของโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด จึงทำหนังสือไปอีกเมื่อ 2 มีนาคม  2565 ก็ยังไม่ได้รับการตอบรับทางโยธาฯว่าจะให้ทางเทศบาลทำอย่างไร ซึ่งแพหลังนี้เป็นสมบัติของหน่วยงานโยธาฯ อยู่เหนือความรับผิดชอบของตำบลเจ็ดเสมียนที่จะเข้าไปแก้ไขและกู้แพขึ้นมาซ่อมแซมปรับปรุง  ซึ่งเทศบาลก็ไม่ได้นิ่งนอนใจอยากปรับปรุงแพหลังนี้ให้ดีขึ้น อยากให้ชาวบ้านในพื้นที่รับทราบข้อมูลเรื่องดังกล่าว ถึงการอยู่ระหว่างดำเนินการให้ผู้เกี่ยวข้องมารับผิดชอบว่าจะมีแนวทางอย่างไรได้ต่อไปในอนาคต

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สายชล โอชะขจร

สายชล โอชะขจร

ผู้สื่อข่าวราชบุรี