X

จ.นครพนม และ กสศ.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแผนปฏิบัติการ นครพนมโมเดล

ราชบุรี     ในวันนี้(29 มี.ค. 65) จังหวัดนครพนม และ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)   ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายจังหวัดนครพนม ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแผนปฏิบัติการร่วม Action Plan ขับเคลื่อน “นครพนมโมเดล” ทั้งนี้ เพื่อร่วมกันพัฒนาแผนปฏิบัติการแต่ละส่วนงาน ให้ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม รวมถึงเกิดการบูรณาการทำงานร่วมกัน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เด็กและเยาวชนในจังหวัดนครพนมได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

              โดยในครั้งนี้ ภาคีเครือข่ายได้ร่วมจัดกระบวนการทำงานกับเด็กทั้งหมด 3 กลุ่มด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นในระดับ “ต้นน้ำ” หรือ “กลุ่มเด็กเสี่ยงออกกลางคัน” ภายใต้กลไกการทำงานของหน่วยงานด้านการศึกษาในจังหวัดนครพนม โดยมี ศึกษาธิการจังหวัด, เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา, เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 และเขต 2, สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, อาชีวศึกษา, สำนักงานพระพุทธศาสนา, ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม, กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23, มหาวิทยาลัยนครพนม และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม โดยจะทำการนำร่องโรงเรียนสัมมาชีพจำนวน 12 โรงเรียน 12 อำเภอ

              ระดับ “กลางน้ำ” หรือ “กลุ่มเด็กแขวนลอย, เด็กออกกลางคัน” ภายใต้กลไกการทำงานของชุมชนในจังหวัดนครพนม โดยมี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, เทศบาลเมือง และ บ้านพักเด็กและครอบครัว ผ่านกระบวนการสำรวจ และติดตาม เพื่อให้เด็กและเยาวชนกลับมาเรียนในโรงเรียนมือถือ Mobile School ได้อีกครั้ง

และระดับ “ปลายน้ำ” หรือ “กลุ่มเด็กในกระบวนยุติธรรม” ภายใต้กลไกการทำงานของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครพนม, ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครพนม และ เรือนจำกลางนครพนม โดยผ่านการจัดการเรียนรู้ร่วม, การวัดและประเมินผลร่วม

          โดยแผนงานดังกล่าว จะเกิดการบูรณาการร่วมตั้งแต่ระดับฐานข้อมูลเชิงลึกของเด็กและเยาวชนนอกระบบในจังหวัดนครพนม ทั้งในระดับเชิงพื้นที่, เชิงประเด็น, เชิงการพัฒนา และเชิงองค์ความรู้ จาก 21 หน่วยงานภาคีเครือข่ายนครพนมโมเดล ก่อเกิดเป็นผลลัพธ์ในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ฐานข้อมูลของเด็กและเยาวชนนอกระบบในลักษณะต่าง ๆ, โรงเรียนต้นแบบ 12 แห่ง, ตำบลต้นแบบ 12 แห่ง, หลักสูตร, โรงเรียนมือถือ, งานวิจัย และเด็กเปราะบาง ภายใต้ยุทธศาสตร์ 3 ปี 5 ความร่วมมือ โดยแผนดำเนินงานในปี พ.ศ 2564 ที่ผ่านมา ได้จัดทำฐานข้อมูลเด็กนอกระบบจังหวัดนครพนม และในปี พ.ศ. 2565 เป้าหมายเด็กนอกระบบในจังหวัดนครพนมจะมีจำนวนลดลง 50 เปอร์เซนต์ โดยผ่านกระบวนการจัดทำฐานข้อมูลเด็กนอกระบบ, หลักสูตรเด็กนอกระบบ, จัดการเรียนรู้ร่วมกัน, วัดและประเมินผลร่วมกัน และการขยายเครือข่าย และภายในปี พ.ศ. 2566 จะไม่มีเด็กนอกระบบในจังหวัดนครพนมอีกต่อไป    โดยมีนายชาญชัย คงทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม  เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการดังกล่าว  ณ ห้องประชุมวิวแม่น้ำโขง ชั้น 2 โรงแรมฟอร์จูน วิวโขง จังหวัดนครพนม

 

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สายชล โอชะขจร

สายชล โอชะขจร

ผู้สื่อข่าวราชบุรี