X

สวก.ร่วมกับม.ราชภัฎฯ นครปฐม ให้ความรู้กับเกษตรกรปลูกข้าวด้วยเทคโนโลยี

ราชบุรี      ในวันนี้ (25 ม.ค. 65) ที่ห้องประชุมของสำนักงานเกษตร ซึ่งตั้งอยู่เขตเทศบาลเมือง  จ.ราชบุรี ได้มีการจัดอบรมให้ความรู้กับเกษตรกรที่ปลูกข้าว ด้วยเทคโนโลยี ซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) (องค์กรมหาชน) ได้ร่วมกันทำการศึกษาวิจัย  จนได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับเกษตรกรที่ปลูกข้าว  จึงได้นำมาถ่ายทอดให้กับเกษตรกรที่ปลูกข้าว  เพื่อพัฒนาเกษตรกรและเพิ่มคุณภาพการผลิตได้อย่างยั่งยืน  โดยมีนางดวงสมร  พฤฑฒิกุล  เกษตรจังหวัดราชบุรี ได้เป็นประธานในการเปิดการอบรมให้กับเกษตรกรจำนวน 20 คน ที่มาเข้ารับการอบรม ก่อนจะนำไปถ่ายทอดต่อไป

   ซึ่งนางดวงสมร  พฤฑฒิกุล  เกษตรจังหวัดราชบุรี ได้กล่าวว่า การอบรมในวันนี้เป็นการให้ความรู้กับเกษตรกรที่ปลูกข้าวที่จะใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยทำการเกษตร ตั้งแต่เริ่มการปลูก  การเก็บเกี่ยว  การตลาด และจะสามารถเชื่อมโยงไปจนถึงธุรกิจ  ซึ่งเกษตรกรที่เข้ามารับการอบรมในครั้งนี้ ทางสำนักงานเกษตรก็จะติดตามผลการดำเนินการ  เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ต่อไปในอนาคต   ซึ่งในยุคปัจจุบัน ระบบดิจิทัลเข้าถึงทุกชุมชนจึงเชื่อว่าน่าจะไม่ใช่เรื่องยากในการที่เกษตรกรจะใช้ความรู้ที่ได้รับไปในวันนี้เข้าถึง ระบบ เอไอ  หรือการใช้เทคโนโลยี  แต่ทั้งนี้เกษตรกรนั้นจะต้องเปิดใจในการที่จะรับความรู้ใหม่เข้ามา  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ให้กับเกษตรกรในการที่จะพัฒนาต่อยอดในอาชีพเกษตร  ซึ่งตัวเกษตรกรสามารถที่จะเข้าค้นหาองค์ความรู้ต่างๆ ที่จะสามารถเชื่อมโยงไปสู่กระบวนการพัฒนาในการปลูกข้าว ไปสู่ธุรกิจในการขายข้าวได้

   ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติยา  รุจิโชค  อาจารย์สาขาวิชานิเทศ คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม  ในฐานะหัวหน้าโครงการ การจัดการความรู้การผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์เพื่อพัฒนาเกษตรกรและเพิ่มคุณภาพการผลิตอย่างยั่งยืน  ก็บอกว่า  ทางมหาวิทยาลัยราชภัฎ นครปฐม  ได้รับทุนสนับสนุนจาก สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) (องค์กรมหาชน)  ในการทำ  Web  – Applicaton  และระบบถามตอบ AI-Chatbot  ซึ่งเกษตรกรจะสามารถเข้าถึงได้ง่าย  โดยจะบรรจุข้อมูลแบบระบบ วีดีโอ ที่เข้าใจง่ายไม่ต้องมานั่งอ่าน  เป็นข้อมูลเฉพาะพื้นที่ ที่จะพร้อมตอบโจทย์ความต้องการของเกษตรกรที่ปลูกข้าวในแต่ละพื้นที่ได้เป็นอย่างดี  ซึ่งจะแบ่งความรู้ออกเป็น 6 ชุด  คือ การปลูกข้าว  นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการปลูกข้าวในพื้นที่  น้ำ ดิน เกษตร    วิกฤติการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการปลูกข้าว  เทคโนโลยีที่ใช้ในการปลูกข้าว  การเพิ่มมูลค่าให้กับข้าว และการตลาดและการประชาสัมพันธ์ข้าว  ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จัดเก็บจากพื้นที่จริง  โดยจัดทำใน 3 จังหวัด คือ นครปฐม  สุพรรณบุรี และราชบุรี   ซึ่งจะแยกข้อมูลแต่ละจังหวัด ทั้งแนวทางการแก้ปัญหา  และวิธีปฎิบัติ  ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเกษตรกรอย่างจริงจัง

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สายชล โอชะขจร

สายชล โอชะขจร

ผู้สื่อข่าวราชบุรี