X

นายกเบิกไพร ทำหนังสือโต้แย้งคำสั่ง หลังผู้ว่าฯ สั่งให้พ้นจากตำแหน่ง

()

ราชบุรี     ในวันนี้ (22 ม.ค. 65) ดาบตำรวจ สินชัย   สุวรรณพฤกษ์    นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลเบิกไพร  อ.บ้านโป่ง  จ.ราชบุรี  ได้ทำหนังสือโต้แย้งคำสั่ง ที่ รบ.0023.12/9  ลงวันที่ 20 มกราคม 2565  ที่ให้ดาบตำรวจสินชัย  สุวรรณพฤกษ์    นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลเบิกไพร  พ้นจากตำแหน่ง  เนื่องจากกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ กรณีใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริตและปฎิบัติหน้าที่โดยมิชอบ  จัดตั้งตลาดน้ำเบิกไพร เมื่อปี พ.ศ.2558  ทำให้เกิดความเสียหายต่อรัฐและผู้อื่น ทางนายอำเภอบ้านโป่งพิจารณาเห็นแล้วว่า ดาบตำรวจสินชัย  มีมูลความผิดฐานกระทำการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือละเลยไม่ปฎิบัติตามหรือปฎิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ หรือมีความประพฤติในทางจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ตำแหน่งหน้าที่  ตามพรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 73 จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พิจารณาสั่งให้ ดาบตำรวจสินชัย  พ้นจากตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลเบิกไพร  ซึ่งดาบตำรวจสินชัย  สามารถทำหนังสือโต้แย้งคำสั่งได้ภายใน 90 วัน

      ซึ่งในเรื่องนี้ ดาบตำรวจสินชัย  ได้ให้ข้อมูลว่า ได้พูดคุยกับทางนายสรวุฒิ   ปัทมินทร์  ทนายความ แล้วว่า  คำสั่งนี้ออกมาโดยมิชอบ  จึงไม่สามารถที่ปฎิบัติตามคำสั่งได้  เพราะถ้าปฎิบัติตามอาจจะผิดกฎหมายมาตรา 157 ที่ละเว้นการปฎิบัติหน้าที่  จึงทำหนังสือโต้แย้งคำสั่งไป  โดยส่งถึงผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  ให้มีการทบทวนคำสั่ง  เนื่องจากคำสั่งที่ออกมานั้นขัดแย้งกับข้อกฎหมายของเทศบาล  ซึ่งเป็นคดีอาญา ที่จะต้องมีการตีความโดยเคร่งครัด  ซึ่งกล่าวอ้างว่าตนนั้นกระทำความผิดใน ปีพ.ศ.2558  แต่กฎหมายได้มีการแก้ไข เมื่อปี พ.ศ.2562  จึงไม่สามารถไปดำเนินคดีย้อนหลังได้  และยังไม่มีการตั้งคณะกรรมการในการสอบสวนทางวินัย จนกว่าจะพบว่าผิดจริง   และที่ผ่านมาในเรื่องนี้ทางอัยการสูงสุดมีความเห็นแตกต่างจาก ปปช. โดยส่งเรื่องให้ทางปปช.ได้ดำเนินการตามข้อที่ไม่สมบูรณ์  จึงยังเป็นมติที่ยังไม่สมบูรณ์ ในการที่จะมากล่าวหา  จึงต้องทำหนังสือโต้แย้งไป

    ส่วนเรื่องของการทำตลาดน้ำเบิกไพรนั้น เป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้มีหนึ่งตำบล หนึ่งแหล่งท่องเที่ยว  ซึ่งเป็นการพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญ  โดยผู้ประกอบการนั้นเป็นเอกชนมาเช่าพื้นที่จากกรมเจ้าท่าที่ได้มอบหมายให้ทางเทศบาลเป็นผู้ดูแล  และจัดทำตลาดน้ำให้ชาวบ้านในพื้นที่ ได้มีพื้นที่ในการค้าขายและให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชม  ซึ่งก็จะทำให้ชุมชนมีรายได้  แต่ในส่วนของเทศบาลนั้นดูแลในพื้นที่ที่เป็นสาธารณะ  ซึ่งการเปิดตลาดน้ำ ไม่ได้เป็นการร่วมทุนระหว่างเอกชนกับเทศบาล  แต่เป็นเอกชนลงทุนเพียงผู้เดียว  ทางเทศบาลไม่ได้จัดสรรงบประมาณไปร่วมด้วย  จึงไม่ได้ทำให้รัฐเกิดความเสียหาย  แต่เมื่อมีคำสั่งออกมาให้ตนพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ เพราะไปยึดถือตามมติ ปปช.ที่ก็ยังมีความเห็นต่างกับทางอัยการสูงสุด  ทำให้ท้องถิ่นอื่นๆที่อยากจะพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญ ก็จะเกิดความเกรงกลัว จะไม่กล้าที่พัฒนาอะไร ให้กับชุมชนของตัวเองอีก

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สายชล โอชะขจร

สายชล โอชะขจร

ผู้สื่อข่าวราชบุรี