X

กรมอุทยานฯ  กรมป่าไม้ จัดทำ MOU  เชิงรุก จับกุม และกล่าวโทษได้ทุกพื้นที่

ราชบุรี    ในวันนี้( 19 ต.ค.56 ) นายรณภพ    เหลืองไพโรจน์   ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ว่าด้วยการบูรณาการ ในการป้องกันและปราบปราม การกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ ในจังหวัดราชบุรี   โดยมี พล.ต.ต.ปิติ นฤขัตรพิชัย ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี   พ.อ.ประยุทธ   ผดุงพจน์ รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจังหวัดราชบุรี ร่วมเป็นสักขีพยาน ซึ่งการทำบันทึกข้อตกลง MOU ในครั้งนี้เป็นการร่วมมือกันระหว่าง  นายประทีป เหิมพยัคฆ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี   นายนิพนธ์   จำนงสิริศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3(บ้านโป่ง) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายนิทรรศ เวชวินิจ ผู้อำนวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) กรมป่าไม้     โดยเป็นไปตามนโยบาย ทส. ยกกำลังเอ็กซ์ ของนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และข้อสั่งการ ของนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือที่ ทส.0211/ว2995 ลงวันที่ 21 ก.ย 2564 ข้อ3 ให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุกจังหวัด อำนวยการประสานปฏิบัติงาน ในพื้นที่จังหวัด ร่วมกับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ และสำนักบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยบูรณาการร่วมกับ ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจในพื้นที่

        สำหรับบันทึกข้อตกลง MOU ในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการ และเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน ในการป้องกันและปราบปราม การกระทำความผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ เชิงรุก ในจังหวัดราชบุรี แบบไร้รอยต่อ หากพบการกระทำผิดซึ่งหน้า หรือพบเห็นบุคคลมีพฤติกรรม อันควรสงสัยว่า น่าจะก่อเหตุร้าย ให้เกิดอันตรายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก็ให้ดำเนินการจับกุม และกล่าวโทษ ได้ทุกพื้นที่ โดยไม่มีการแบ่งแยกว่าเป็นพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยงานใด ส่วนของกลางที่ยึดได้จากการกระทำผิด ก็ให้ส่งมอบให้กับหน่วยงาน ผู้รับผิดชอบในพื้นที่นั้นเป็นผู้เก็บรักษาดูแล และปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

ทั้งนี้นับตั้งแต่มีการแบ่งแยก กรมป่าไม้ และกรมอุทยานฯตั้งแต่ปีพ.ศ.2545 บางครั้งทำให้เกิดช่องว่างในการป้องกันและปราบปราม ในเขตรอยต่อความรับผิดชอบของกรมอุทยานฯ และกรมป่าไม้ หรือแม้กระทั่งเวลาเจ้าหน้าที่กรมอุทยานฯ หรือเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ พบการ กระทำผิดเกี่ยวกับการป่าไม้ซึ่งหน้า ที่ไม่ได้อยู่ในเขตความรับผิดชอบของตัวเอง แต่เนื่องจากกฎหมาย และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ให้อำนาจเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานฯ และเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ สามารถจับกุม และกล่าวโทษ ได้ทุกพื้นที่ไม่ว่าจะอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ หรือในเขตป่าสงวนแห่งชาติ หรือในเขตป่าไม้พ.ศ. 2484

บันทึกข้อตกลง MOU ฉบับนี้ ก็จะทำให้เกิด ความเข้าใจในข้อกฎหมาย และความมุ่งมั่น ที่จะร่วมกันป้องกันปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ แบบไร้รอยต่อ ได้ทุกพื้นที่ โดยไม่มีการแบ่งแยกพื้นที่ดำเนินการ เพื่อประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม และความผาสุกของคนไทยทุกๆคน

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สายชล โอชะขจร

สายชล โอชะขจร

ผู้สื่อข่าวราชบุรี