มอบห้องตรวจปลอดเชื้อโควิด 19 เคลื่อนที่ให้ 2 โรงพยาบาลที่พบผู้ติดเชื้อจำนวนมาก

ราชบุรี      ในวันนี้( 14  ก.ย. 64 )  นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยแพทย์หญิงปาจรีย์ อารีย์รบ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ร่วมมอบห้องตรวจปลอดเชื้อ โควิด 19 เคลื่อนที่ ให้กับโรงพยาบาลบ้านโป่ง และโรงพยาบาลดำเนินสะดวก ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  ทั่วโลก และจังหวัดราชบุรียังคงมีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  อย่างต่อเนื่อง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี จึงได้จัดทำโครงการเฝ้าระวังและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  ขึ้น โดยโครงการดังกล่าวได้จัดซื้อห้องตรวจปลอดเชื้อเคลื่อนที่ จำนวน  2  ห้อง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  465,450  บาท ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากงบพัฒนาจังหวัดราชบุรี หรืองบไฟฟ้า ปีงบประมาณ  2564

               โดยห้องตรวจปลอดเชื้อเคลื่อนที่ จะเป็นการคัดกรองและตรวจวินิจฉัยโรคประจำจุด ห้องตรวจได้มาตรฐานปลอดเชื้อ เคลื่อนย้ายโครงสร้างและติดตั้งได้ง่าย ภายในคลินิกมีการแบ่งพื้นที่อย่างเป็นสัดส่วนทั้งการคัดกรอง ตรวจเชื้อ และเก็บเชื้อ ซึ่งแยกเส้นทางระหว่างแพทย์ กับผู้ป่วยออกจากกัน โดยโรงพยาบาลบ้านโป่งและโรงพยาบาลดำเนินสะดวก จะนำไปใช้ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนาเชิงรุกในชุมชน  เนื่องจากในสองพื้นที่นี้พบผู้ติดเชื้อจำนวนมาก   และเมื่อตรวจพบเชื้อจะได้ดำเนินการป้องกันควบคุมโรคไม่ให้เกิดการระบาดเป็นวงกว้าง

ซึ่งสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัส โควิด 19 ในจ.ราชบุรี วันนี้พบผู้ป่วยเพิ่ม 314  ราย  รักษาหาย 403 ราย   และเสียชีวิต 5 ราย  อยู่ในอันดับ 6 ของประเทศ

 

 

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สายชล โอชะขจร

สายชล โอชะขจร

ผู้สื่อข่าวราชบุรี