X

เตรียมแจกริสแบนด์ให้กับคนที่มาลงทะเบียนฉีดวัคซีนกับ อบจ.เพื่อสร้างความมั่นใจ

()

ราชบุรี   ในวันนี้(17 มิ.ย. 64)ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี  นายสุธีร์  เล้าศศิวัฒนพงศ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี  ได้เปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564  โดยมีนายวิวัฒน์  นิติกาญจนา  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี  สมาชิกสภา อบจ.ราชบุรี  หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมครบ เพื่อพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรค โควิด 19  จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวน 100,000 โดส ภายในวงเงินงบประมาณ 100,000,000  บาท (หนึ่งร้อยล้านบาท)  ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.ราชบุรี  เพื่อนำมาให้บริการแก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยง และเป็นการเร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้แก่ชาวจังหวัดราชบุรี โดยเร็ว  แต่เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี นั้นมีเงินสำรองจ่ายไม่เพียงพอ  และไม่มีเงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายการอื่นๆ ที่จะโอนมาใช้จ่ายได้  จึงมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายจ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี  ซึ่งการอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเป็นอำนาจของสภา  ตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย  จึงต้องมีการจัดประชุม  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2  ในครั้งนี้  ซึ่งสภาก็ให้ความเห็นชอบในการใช้จ่ายเงินสะสมในการมาจัดซื้อ

  โดยนายวิวัฒน์  นิติกาญจนา  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี   ได้บอกว่า วันนี้สภาได้อนุมัติงบประมาณไปซื้อวัคซิน ซิโนฟาร์ม  จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวน 100,000 โดส  ใช้งบประมาณ 100,000,000  บาท (หนึ่งร้อยล้านบาท)    ซึ่งทาง อบจ.ราชบุรี ได้มีการสั่งจองไปแล้ว ก็ต้องดูว่าจะได้รับการจัดสรรวัคซีนมาเท่าไหร่  ซึ่งเบื้องต้นทาง อบจ. จะต้องระบุเป้าหมายผู้ที่จะมารับวัคซีนก่อน  ซึ่งเราต้องการที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจ  ก็เน้นไปที่กลุ่มเป้าหมาย คือท่องเที่ยว  เช่นตลาดน้ำดำเนินสะดวก  ก็จะมีคนพายเรือรับจ้าง พ่อค้า แม่ค้า   ธุรกิจโรงแรม ผู้ประกอบการสถานที่ท่องเที่ยว  ซึ่งช่วงนี้ไม่มีคนมาเที่ยว   กลุ่มรถจักรยานยนต์รับจ้าง  จึงต้องเน้นประชาสัมพันธ์ไปในกลุ่มนี้ให้มาฉีดเพื่อสร้างความมั่นใจกับผู้ที่จะเดินทางมาใช้บริการ  ซึ่งผู้ที่ฉีดแล้วจะมีสัญญลักษณ์เพื่อให้เกิดความั่นใจกับผู้ใช้บริการ  โดยทางตนเองได้จัดหาริสแบนด์มาแจกให้กับผู้ที่ฉีดวัคซีนกับทาง อบจ.  นอกจากสร้างความมั่นใจแล้ว  ก็เป็นการสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ที่มาฉีดด้วย  และป้องกันการเกิดความสับสน  ซึ่งริสแบนด์ที่จัดมานั้นเป็นการใช้งบประมาณส่วนตัวที่ตนเองร่วมกับทีมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี    นอกจากนี้ก็ยังมีข้าราชการครูที่จะต้องทำการฉีดให้ด้วย เพราะใกล้จะเปิดเทอมแล้ว    ส่วนการลงทะเบียนในการขอรับวัคซีนนั้น ประชาชนชาวจ.ราชบุรี สามารถไปขอลงทะเบียนได้ที่สาธารณสุขอำเภอทุกแห่งในแต่ละอำเภอ หรือมาลงทะเบียนที่อบจ.  ซี่งจะมีแบบฟอร์มให้ลงทะเบียน ด้วย

   นอกจากนี้ทางองค์การบริหารส่วนจ.ราชบุรี  ยังได้มอบงบประมาณกว่า 2 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนในการติดตั้งกล้องวงปิด ( CCTV)  เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย  และเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ในพื้นที่ชายแดน  ซึ่งมีอำเภอบ้านคา  และอำเภอสวนผึ้ง   เนื่องจากในช่วงสถานการณ์โรคโควิด ระบาด  ซึ่งจะมีบุคคลต่างด้าว  ลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักรบริเวณชายแดน  จึงมีความจำเป็นจะต้องติดตั้งกล้องวงจรปิด เพื่อไว้ใช้ในการตรวจสอบในพื้นที่อยู่ห่างไกล  และกรวยสามเหลี่ยมเพื่อสนับสนุนเรื่องของการจัดการจราจรให้กับตำรวจภูธร จ.ราชบุรี   โดยมีพล.ต.ต.ปรัชญา  ประสานสุข  ผุ้บังคับการตำรวจภูธร จ.ราชบุรี  มารับมอบดังกล่าว

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สายชล โอชะขจร

สายชล โอชะขจร

ผู้สื่อข่าวราชบุรี