รัฐจ้างงาน 3 เดือนตั้งจุดเฝ้าระวังไฟป่าในช่วงสถานการณ์โควิด 19 ระบาด

ราชบุรี   ในวันนี้( 12 ม.ค. 64 )   นายอนุสรณ์ ฤทธิ์ล้ำ ผู้ใหญ่บ้านที่ 5 ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี พร้อมจิตอาสาและชาวบ้านนำอุปกรณ์  ไปช่วยกันทำแนวป้องกันไฟระหว่างเขตติดต่อที่ดินทำกินของชาวบ้านในพื้นที่ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร  บริเวณเขตอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน เนื่องจากช่วงนี้เริ่มมีใบไม้กิ่งไม้แห้งหล่นทับถมจำนวนมาก เริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูแล้ง มักจะเกิดปัญหาไฟป่าที่เกิดจากฝีมือมนุษย์ จุดไฟเผาไร่ หาของป่า ล่าสัตว์   ที่ผ่านมาได้สร้างความเสียหายให้กับทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าต้องถูกทำลายและเสียหายทุกปีจำนวนมาก

          โดยนายอนุสรณ์ ฤทธิ์ล้ำ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 บ้านไทยประจัน    ได้เล่าให้ฟังว่า  จุดที่ตั้งนี้ถือเป็นจุดเฝ้าระวัง  หรือเป็นจุดที่ไว้คอยสอดส่องว่าใครประสงค์ดีหรือไม่ดี กรณีจะเข้าไปหาของป่าด้านในพื้นที่  อีกส่วนยังได้รับงบประมาณช่วยเหลือช่วงสถานการณ์โควิด 19 แพร่ระบาด จากโครงการสถานีควบคุมไฟป่าราชบุรีประจำบ้านไทยประจัน ซึ่งได้มีงบประมาณมาให้ดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบ เกี่ยวกับช่วงสถานการณ์โควิด -19 ให้ไปสมัครงานการช่วยเหลือเบื้องต้น คนละ 3 เดือน ประมาณ  8 คน มีเงินเดือนจ้างงานเดือนละ 9,000 บาท  ถือเป็นโครงการที่ดี อีกส่วนเดิมที่นี่จะมีเครือข่ายเฝ้าระวังของไฟป่าอยู่แล้ว และยังได้โครงการที่ดีเข้ามาช่วยเสริมอีกทางหนึ่ง เป็นการช่วยเหลือคนในพื้นที่ได้ดี  ขณะที่มักจะเกิดไฟป่าเป็นประจำทุกปี ทั้งผู้ไม่ประสงค์ดี และขาดความระมัดระวังจุดไฟตามหัวไร่ปลายนาทำให้ไฟลุกลามจนต้องมาช่วยกันดับไฟ โดยขั้นแรกจะใช้ชุดอาสาสมัครก่อน แต่หากเป็นสถานการณ์ที่รุนแรงจะประสานไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สถานีควบคุมไฟป่า อบต.  ป่าไม้ เข้าช่วยเหลือ

              ส่วนพื้นที่ต้องรับผิดชอบสำหรับทำแนวเขตในรัศมีประมาณ  3 กิโลเมตร กว้าง 8 เมตร จะกันแนวรอบหมู่บ้าน หลังจากสร้างแนวเสร็จจะมานั่งประจำจุด มีทั้งหมด 3 จุด อย่างน้อยช่วยให้รู้ว่าก่อนเกิดเหตุมีใครบ้างที่เดินทางผ่านไป  ไม่ใช่ว่าจะไปดำเนินคดีกับชาวบ้าน  แต่สามารถรายงานเบื้องต้นให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบช่วงวัน เวลา หลังจากเหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดขึ้น  โดยผู้ที่ประจำจุดยังดูแลเรื่องใบไม้หล่นตามแนวเขต จะดำเนินการใช้อุปกรณ์เป่า กวาดออกจากพื้นที่ป้องกันลูกไฟไม่ให้เกิดขึ้นบริเวณแปลงพื้นที่ของเกษตรกร  โดยจะสับเปลี่ยนประจำจุดช่วงเวลากลางวัน ส่วนช่วงเวลากลางคืนจะเป็นชุดอาสา และเครือข่าย  ซึ่งเป็นรูปแบบของหลายตำบลมารวมกันได้    โดยโครงการที่ดีแบบนี้อยากให้มีอีกแต่ไม่อยากให้มีการแพร่ระบาดโควิด -19  เป็นโครงการช่วยเหลือที่ชาวบ้านชอบ  อย่างน้อยคนที่ได้รับผลกระทบได้มีงานทำ เพราะไปรับจ้างโรงงานก็ปิด ร้านค้าก็ขายของยาก แต่มาทำโครงการนี้ทำให้มีเงินรายได้เลี้ยงครอบครัวได้บ้าง

         ด้านนายวันลภ จั่นสำอางค์ ชาวบ้านในโครงการเฝ้าระวังสร้างแนวกันไฟสร้างรายได้ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ดำเนินการโดยสถานีควบคุมไฟป่า เฉลิมพระเกียรติไทยประจัน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)  กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กล่าวว่า ได้รับเงินเดือน ๆ ละ 9,000 บาท  มีหน้าที่ทำแนวกันไฟและเฝ้าระวังจุดคนเข้า – ออก พื้นที่จดชื่อบันทึกไว้ในสมุดรายงาน ช่วงวิกฤตโควิดทุกคนหยุดอยู่กับบ้าน ได้โครงการนี้มาต่อยอด  เพราะไฟป่าจะเกิดมาทุกปีถ้ามีโครงการแบบนี้ให้ชาวบ้านมีรายได้ เฝ้าระวังด้วย  จะช่วยเรื่องการดูแลไฟป่าได้มาก  เพราะมีการเฝ้าทั้งคน ทั้งไฟ ลาดตระเวน ทำแนวกันไฟ มีทั้งฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  เครือข่ายไฟป่า และยังมีชุดที่ได้เงินจากโครงการเฝ้าระวังสร้างแนวกันไฟสร้างรายได้ชุมชนที่มาจ้างงาน ซึ่งต้องไปอบรมมาก่อน โดยจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ และได้รับผลกระทบเดือดร้อนเรื่องสถานการณ์โควิด โดยการสมัครเข้าโครงการฯ จะได้รับการพิจารณาจากหัวหน้าควบคุมไฟป่าเป็นผู้คัดเลือก  มีการประกาศรับสมัครผ่านคณะกรรมการ  ได้ชาวบ้านทั้งหมดจำนวน 8 คน รวมระยะเวลา 3 เดือน ทำหน้าที่นั่งประจำจุด แต่ละหมู่บ้าน

              จากสภาพพื้นที่ของหมู่บ้านซึ่งเป็นเขตติดต่อบริเวณอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน ที่มีภูเขาสลับซับซ้อน เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกพืชผัก ผลไม้หลากหลายชนิด  เช่น ทุเรียน มังคุด ลองกอง กล้วย ช่วงเช้ามืดจะมีสภาพอากาศที่หนาวเย็น ช่วงกลางวันจะมีอากาศที่ค่อนข้างร้อน ต้นไม้เริ่มผลัดใบหล่นทับถม บริเวณสองข้างทางที่รถยนต์ผ่านเข้า ออก ริมทางจะมีต้นหญ้าที่มีลักษณะเริ่มเหี่ยวแห้งขึ้นปกคลุม ถือเป็นเชื้อเพลิงอย่างดี  และมักจะเกิดเหตุไฟลุกลามเข้ามายังพื้นที่ของหมู่บ้าน  สร้างความเสียหายต่อพืชผลทางการเกษตรของชาวบ้านเป็นประจำทุกปี  ปีนี้จึงได้มีโครงการจากภาครัฐ  เข้ามาสนับสนุนให้ชาวบ้านมีรายได้จากการเฝ้าระวังไฟป่า

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สายชล โอชะขจร

สายชล โอชะขจร

ผู้สื่อข่าวราชบุรี