X

จัดสถานที่เตรียมความพร้อมรับสมัครเลือกตั้งท้องถิ่น

()

ราชบุรี    ในวันนี้( 1 พ.ย. 63 )  ผู้สื่อข่าวได้เดินทางที่บริเวณโรงยิมเนเซี่ยมราชบุรี  ซึ่งตั้งอยู่เขตเทศบาลเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี ซึ่งใช้เป็นสถานที่รับสมัครเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี และสมาชิก อบจ. ของ จ.ราชบุรี ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ออกประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560  และมาตรา 142 แห่ง พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.  2562 โดยให้จัดการเลือกตั้ง ส.อบจ.และนายก อบจ. ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง อันเป็นวันที่สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระ ตามมาตรา 11 แห่ง พระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ประกอบมาตรา 26 แห่ง พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562

      จากการสอบถามนางสาวสุกี ศรีสุเทพ  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า  การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งสมาชิกอบจ. และนายกอบจ. ซึ่งสมาชิก อบจ.จะมีอยู่ทั้งหมด 30 เขต   จำนวน 30 คน นายกอบจ. 1 คน  โดยใช้โรงยิมเนเซี่ยมราชบุรี  เป็นสถานที่รับสมัคร สำหรับการเตรียมพร้อมรับสมัครเลือกตั้งนั้นเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 -6 พ.ย.  2563 คาดว่าจะมีผู้มาสมัครจำนวนมาก ซึ่งมีการเตรียมพร้อมการรับสมัครภายใต้สถานการณ์โควิด -19  เริ่มจากสถานที่รับสมัครจัดไว้เป็นสัดส่วน ใช้โรงยิมเนเซียมเป็นสถานที่รับสมัคร เนื่องจากมีสถานที่จอดรถ สิ่งอำนวยความสะดวกสบาย ด้านในโรงยิมเนเซียมจะมีการตรวจวัดอุณหภูมิ  การลงชื่อโปรแกรมไทยชนะ จัดสถานที่ไว้สำหรับผู้ติดตามรวมทั้งประชาชน และกองเชียร์จะใช้ด้านบนโรงยิมเนเซียมเป็นพื้นที่รองรับ  ส่วนที่นั่งผู้สมัครเตรียมไว้เรียบร้อยแบ่งออกเป็นโซน ส่วนของจุดรับสมัครนายกอบจ.จะจัดไว้เฉพาะ ส่วนสมาชิกสภาอบจ.จัดไว้ทั้งหมด 30 โต๊ะแบ่งแต่ละเขตเริ่มตั้งแต่พื้นที่ อ.เมือง – อ.บ้านคา  ส่วนอาหารรับรองจัดไว้ให้กับแขกผู้ใหญ่มีกาแฟและ น้ำดื่ม ส่วนประชาชนจะมีน้ำดื่มฟรีไว้คอยบริการ

             สำหรับพื้นที่นี้มีความพร้อมมากที่จะรองรับประชาชนได้มากกว่าที่อื่นๆ ซึ่งจากการเลือกตั้งครั้งสุดท้ายที่ จ.ราชบุรีจัดขึ้นเมื่อปี  พ.ศ.2555 ขณะนี้ผ่านมา 8 ปีแล้ว การรับสมัครเลือกตั้งครั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้ใช้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแรกในการจัดให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นรูปแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด คาดว่าประชาชนจะให้ความตื่นตัวกับการเลือกตั้งเป็นจำนวนมาก และคิดว่าจะมีผู้สมัครจำนวนมากแข่งขันในครั้งนี้

       สำหรับการเตรียมสถานที่ช่วงวันนี้มีการติดตั้งป้ายข้อความสถานที่รับสมัครไว้ด้านหน้า โดยมีเจ้าหน้าที่ช่วยกันจัดเตรียมเริ่มตั้งแต่ด้านหน้าทางเข้าห้องโรงยิมเนเซียม มีการวางกรวยยางเป็นระเบียบเรียบร้อย ด้านในจัดแบ่งโต๊ะ เก้าอี้ การติดป้ายแบ่งเขตการับสมัครแต่ละเขต แต่ละอำเภอไว้อย่างชัดเจน มีโต๊ะของสื่อมวลชนอยู่ตรงกลาง ตกแต่งด้วยผ้าระบายไว้ตามจุดต่าง ๆ อย่างสวยงาม เป็นระเบียบ เตรียมพร้อมรับสมัครในเช้าวันพรุ่งนี้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยมาก เมื่อผู้สมัครเข้ามาจะได้รับความสะดวก ส่วนผู้ติดตามจะมีเก้าอี้บนอัฒจันทร์ของโรงยิมเนเซียมให้นั่งที่มีความจุถึง 4,000 คน

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สายชล โอชะขจร

สายชล โอชะขจร

ผู้สื่อข่าวราชบุรี