X

ธ.ออมสินมอบแปลงสาธิตระบบน้ำหยดพร้อมระบบพลังงานแสงอาทิตย์ให้ชุมชน

        นายวินัย   สิทธิไวทยาภรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ธนาคารออมสิน เป็นประธานส่งมอบแปลงสาธิตระบบน้ำหยดพร้อมระบบพลังงานแสงอาทิตย์ และ แปลงสาธิตรูปแบบฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการจัดการนํ้า โดยยึดหลักแนวคิด “ออมสิน ออมน้ำ ออมเศรษฐกิจ ออมสังคม”ที่โรงเรียนบ้านห้วยยาง ม.9 ต.ปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

โดยโครงการดังกล่าวได้จัดขึ้นจากความร่วมมือของ ฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ธนาคารออมสิน ร่วมกับชุมชนบ้านห้วยยาง ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 -21 ตุลาคม 2561 โดยเล็งเห็นว่าเมื่อทรัพยากรน้ำถูกใช้อย่างคุ้มค่า ย่อมสร้างผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อเศรษฐกิจครัวเรือนดี ความอบอุ่นในครอบครัวและความมั่นคงของสังคมโดยรวมย่อมตามมา ด้วยแนวคิดดังกล่าว ธนาคารออมสินจึงมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมทั้งเศรษฐกิจและสังคมเพื่อความผาสุกโดยรวมของทุกคนในประเทศ ซึ่งมุ่งเน้นการจัดการโครงการแบบประชารัฐ

สำหรับกิจกรรมโครงการดังกล่าวได้จัดให้มีการจัดกิจกรรม    การทำแปลงสาธิตระบบน้ำหยดพร้อมระบบพลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด การออกร้านสินค้าหัตถกรรมชุมชน อาหารแปรรูปจากเห็ด การจำหน่ายข้าวสารจากโรงสีชุมชน และการสาธิตการเลี้ยงไส้เดือนแดง พร้อมเปิดเวทีเสวนาให้ความรู้ “การบูรณาการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนด้วยการจัดการน้ำ” และกิจกรรม“สายน้ำ สานสัมพันธ์”

อย่างไรก็ดีในพิธีส่งมอบแปลงสาธิตระบบน้ำหยดพร้อมระบบพลังงานแสงอาทิตย์ และ แปลงสาธิตรูปแบบฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการจัดการนํ้า โดยยึดหลักแนวคิด “ออมสิน ออมน้ำ ออมเศรษฐกิจ ออมสังคม” มีนางวรณัน ตันสกุล ผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 4 พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารออมสิน ตลอดจนผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่บ้านห้วยยาง ม.9  ต.ปากช่อง  อ.จอมบึง  เข้าร่วมพิธีกันเป็นจำนวนมาก

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สายชล โอชะขจร

สายชล โอชะขจร

ผู้สื่อข่าวราชบุรี