การจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์ จ.ศรีสะเกษ

การจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์ จ.ศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2562 จังหวัดศรีสะเกษได้จัดกิจกรรม โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ณ บริเวณหน้าศาลากลาง จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธาน ฯ

ผู้ร่วมงานประกอบด้วยตัวแทนจากหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยหน่วยงานราชการ/เอกชนที่เกี่ยวข้อง และ นักเรียน เยาวชน รวมทั้งประชาชนผู้สนใจทั่วไป

นางอัญชลี ศรีหามาตย์ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมทีมงาน ฯ ได้ไปร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์ จุดมุ่งหมายเพื่อให้เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้เข้าใจในระบบสหกรณ์/และการรวมกลุ่มในการสร้างความเข้มแข็ง โดยบริการให้คำแนะนำ คำปรึกษา ความรู้เรื่องหลักการ อุดมการณ์ วิธีการสหกรณ์ และ ปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับสหกรณ์

สำหรับกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การตอบปัญหาด้านสหกรณ์เพื่อชิงรางวัลของที่ระลึกสร้างแรงจูงใจ นอกจากนั้น ได้จัดกิจกรรมสหกรณ์สอนอาชีพ โดยเชิญผู้แทนกลุ่มเกษตรกรทำนาตาเกษ และ กลุ่มเกษตรทำนาหัวช้าง นำผลิตภัณฑ์ของกลุ่มฯ มาแสดง พร้อมทั้งสาธิตการทำกระติ๊บข้าวจากต้นกก และ สาธิตการทำน้ำยาล้างจาน โดยผู้สนใจทดลองทำด้วยตนเองและแจกให้ผู้มาร่วมงานนำไปทดลองใช้ที่บ้านฟรี

ผลการดำเนินงาน ณ จุดบริการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ มีผู้สนใจไปรับบริการเป็นจำนวนมาก ประมาณ 200 คน

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดศรีสะเกษ กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น