X

ศรีสะเกษ จัดจำหน่ายทุเรียนออนไลน์ตอบสนองความต้องการผู้บริโภคทั่วประเทศ

ศรีสะเกษ จัดจำหน่ายทุเรียนออนไลน์ตอบสนองความต้องการผู้บริโภคทั่วประเทศ


การจัดงานเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ถึง 5 กรกฎาคม 2563 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับเกียรติจาก นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี ฯ โดยมี นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ คณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน ฯ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ


นางอัญชลี ศรีหามาตย์ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า จังหวัดศรีสะเกษกำหนดจัดงานเพื่อประชาสัมพันธ์และเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร ในช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดเป็นประจำภายในเดือนมิถุนายนของทุก ๆ ปี สินค้าเด่นได้แก่ ทุเรียนศรีสะเกษ รวมทั้ง เงาะ มังคุด ลองกอง นับเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ โดยเฉพาะทุเรียนศรีสะเกษ เป็นที่นิยมทั้งภายในและต่างประเทศ มีพ่อค้า (ล้ง) ชาวจีน และ พ่อค้าทุเรียนในประเทศเข้าไปเหมาซื้อผลผลิตยกสวนกันเป็นเจ้าประจำ
ทุเรียนศรีสะเกษ หรือ ที่รู้จักกันทั่วไปในนาม “ทุเรียนภูเขาไฟ” ในปัจจุบันได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพจนได้มาตรฐาน GAP และ เกษตรอินทรีย์ เป็น 1 ใน 6 จังหวัด ที่นำร่อง Green Agriculture City ดำเนินการในรูปแบบการเกษตรแปลงใหญ่ ภายใต้การสนับสนุนจากหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยกันสนับสนุน ส่งเสริม ฝึกอบรม ศึกษา/วิจัย และ ให้คำแนะนำ ด้านการบริหารจัดการ คน สินค้า และการตลาด เพื่อให้เกิดเป็นห่วงโซ่อุปทาน Supply Chain ตั้งแต่กระบวนการผลิต แปรรูป คัดแยก บรรจุภัณฑ์ และการตลาด ประสบผลสำเร็จ สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค ปริมาณความต้องการสูงทำให้ผลผลิตไม่เพียงพอส่งจำหน่าย ทำให้ต้องสั่งจองล่วงหน้าเกิดการพัฒนาด้านการตลาดในธุรกิจออนไลน์สร้างรายได้และผลตอบแทนที่ดีแก่เกษตรกร

จังหวัดศรีสะเกษ จัดทำเว็บไซต์ “ตลาดทุเรียนภูเขาไฟออนไลน์” เพื่อส่งเสริมการซื้อ – ขายทุเรียน สนับสนุนด้านการตลาดแก่เกษตรกร โดยสามารถเลือกติดต่อกับเกษตรกรเจ้าของสวนเป็นรายบุคคลได้ การจำหน่ายทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ บรรจุภัณฑ์มาตรฐานส่งตรงถึงบ้าน ผ่านบริการขนส่งของบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้บริโภคทั่วประเทศ จึงขอแจ้งข่าวให้ทุกท่านทราบ หากสนใจสั่งซื้อ “ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ” ต้องรีบเร็วไว เข้าไปหาข้อมูลและติดต่อสั่งซื้อได้ที่ https://www.lavadurian.com/ ช้าหมด (อด) น่ะครับ

วีระพงษ์ : ภาพ/ข่าว

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

Rewatr

Rewatr

นายเรวัตร ก่อวงศ์กาญจน์ Admin เว็บไซต์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ http://web.cpd.go.th/sisaket/ รับผิดชอบงานด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ นำหลักและวิธีการสหกรณ์ไปใช้เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ วุฒิการศึกษา 1. ปริญญาตรี สาขา การบริหารการจัดการ (สสบ.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปี 2529 2. ปริญญาตรี ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ (สสบ.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปี 2536 3. ปริญญาโท หลักสูตร การจัดการมหาบัณฑิต (กจ.ม.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปี 2550 คติประจำตัว การยึดมั่นในผลประโยชน์ของแผ่นดิน และ ความถูกต้องเป็นธรรม เป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ ( พระบรมราโชวาท เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช 2539 พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน )