สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมภาระกิจการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกร ในพื้นที่ ศพก.

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมภาระกิจการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกร ในพื้นที่ ศพก.
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายบุคลากร กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ และ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 ไปร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต (Field day) ก่อนเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ประจำปี 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) บ้านนาทุ่ง หมู่ที่ 7 ตำบลผักไหม อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

นางสาวทิพวรรณ สิงห์คะนอง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ แหล่งข่าวฯ แจ้งว่า การจัดงานวันนี้ มีเกษตรกรและผู้ที่สนใจในเขตอำเภอห้วยทับทัน และพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมงาน รับการถ่ายทอดความรู้ และ ใช้บริการด้านการเกษตร จำนวน 200 คน

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรมโดยจัดนิทรรศการ การรวมกลุ่มผลิต แปรรูปเพิ่มมูลค่า และการส่งเสริมด้านการตลาด เพื่อส่งเสริมและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดตั้งสหกรณ์ การรวมกลุ่มการผลิต และ การเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง ศพก. กับ สหกรณ์ เพื่อสร้างเสริมรายได้เกษตรกรไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ต่อไป

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดศรีสะเกษ กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น