การบริหารจัดการเงินทุนพัฒนาสหกรณ์ จ.ศรีสะเกษ

การบริหารจัดการเงินทุนพัฒนาสหกรณ์ จ.ศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ มอบให้ นางสาวทิพวรรณ สิงห์คะนอง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ และ นางสาวอาภัตรา ศรีเมือง นักวิชาการสหกรณ์ สังกัดกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ไปดำเนินการเกี่ยวกับหลักทรัพย์ค้ำประกันการกู้ยืม “เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์” ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขาอุทุมพรพิสัย ตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
นางสาวทิพวรรณ ฯ แจ้งว่า ได้ร่วมกับ ตัวแทน สหกรณ์การเกษตรอุทุมพรพิสัย จำกัด ประกอบด้วย นายสวัสดิ์ ระสอน (รองประธานกรรมการ ฯ) และ นายบรรยาย สงวนแก้ว (ผู้จัดการสหกรณ์) ได้ยื่นเอกสารหลักฐานเพื่อจดจำนองที่ดินเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้ยืมจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ (เงินกองทุนพัฒาสหกรณ์) จำนวน 1 สัญญา ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 วงเงินกู้ยืม 3,800,000.00 บาท เพื่อเป็นทุนนำไปจัดหาสินค้ามาจำหน่าย (ปุ๋ยและเมล็ดพันธุ์ข้าว)
การดำเนินงานดังกล่าว เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ เพื่อรักษาสภาพคล่องเงินกองทุน ฯ และ วินัยทางการเงินของสหกรณ์ ให้มีการส่งชำระเงินกู้คืนกลับเข้ากองทุน ฯ หมุนเวียนนำไปให้บริการสหกรณ์อื่นที่มีความจำเป็นต้องการเงินทุนไปดำเนินธุรกิจ ให้ได้รับบริการสนับสนุนด้านการเงินอย่างทั่วถึงกัน

“เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์” เป็นแหล่งเงินเพื่อให้กู้ยืม/สนับสนุน ให้เกิดสภาพคล่องทางการเงิน โดยคิดอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าสถาบันการเงินทั่วไป จุดมุ่งหมาย ส่งเสริมและพัฒนาหกรณ์กิจการสหกรณ์ ให้เข้มแข็ง มั่นคง และ ยั่งยืน

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดศรีสะเกษ กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น