เปิดศูนย์จิตอาสา ม.ราชภัฏยะลา มุ่งปลูกจิตสำนึกด้านการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และด้านจิตอาสาให้แก่นักศึกษา

แม่ทัพภาคที่ 4 ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ภาค 4 เป็นประธาน เปิดศูนย์จิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่บริเวณลานกิจกรรมนักศึกษาชั้น 1 อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ภาค 4 เป็นประธาน เปิดศูนย์จิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อดำเนินกิจกรรมสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมุ่งปลูกจิตสำนึกด้านการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และด้านจิตอาสาให้แก่นักศึกษา เพิ่มพูนความรู้ ทักษะความคิด และความรับผิดชอบ พร้อมกันนี้ ได้มอบเกียรติบัตรให้กับคณะกรรมการบริหารชมรม และนักศึกษาจิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, เยี่ยมชมศูนย์ นิทรรศการ ติดตามการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริต่อโครงการ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ของชมรม มรย.จิตอาสา และเปิดการบรรยายเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดอกเตอร์สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย พลตรีปิยพงษ์ วงศ์จันทร์ ผู้บัญชาการกรมมฑลทหารบกที่ 46 พลตำรวจตรี ปิยวัฒน์ เฉลิมศรี รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 นางสาวสุนารี บุญชุบ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนราชการในพื้นที่ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาจิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมกว่า 1200 คน

พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ภาค 4 ได้เปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 ตลอด ทำจนบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ทำความสะอาดลานวัฒนธรรม และบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ณ ลานวัฒนธรรม มหาวิยาลัยราชภัฏยะลา


สำหรับศูนย์จิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดตั้งขึ้นตามแนวพระบรมราโชบาย ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นเครื่องมือในการทำหน้าที่ประสานความร่วมมือในการทำงานระหว่างสถาบันการศึกษา กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ให้มีส่วนร่วมทำงานแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานของชาติ ให้คนในชาติ ในชุมชน มีความสุขอย่างยั่งยืน สนองพระราชปณิธานที่ว่า รักษา สืบสาน ต่อยอด โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ถือเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นชายแดนใต้ โดยให้ความสำคัญต่อการปลูกฝังจิตอาสาให้กับนักศึกษา น้อมนำพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ต่อโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ผ่านกิจกรรมจิตอาสา โดย ชมรม มรย.จิตอาสา เป็นชมรมที่ขับเคลื่อนการปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสา มุ่งปลูกจิตสำนึกด้านการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และด้านจิตอาสาให้แก่นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ ทักษะความคิด และความรับผิดชอบ และเป็นศูนย์กลางของนักศึกษาจิตอาสา ในการทำกิจกรรมจิตอาสาให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และประชาติต่อไป ปัจจุบันมีจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ประมาณ 1,200 คน ได้ดำเนินการทำกิจกรรมจิตอาสา ทั้งจิตอาสาพัฒนา จิตอาสาภัยพิบัติ และจิตอาสาเฉพาะกิจ

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดยะลา กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น