“ไผ่” พืชเศรษฐกิจตัวใหม่ ศอ.บต.ลงMOU กับเกาหลีและซาอุ เตรียมผลักดันเป็นศูนย์กลางไผ่อาเซียน

ศอ.บต. จับมือสถาบันการศึกษาเกาหลีใต้ ซาอุดิอาระเบียและมหาวิทยาลัยในพื้นที่ จชต. ลงนาม MOU ยกระดับการทำงานด้านไผ่ในพื้นที่ให้เป็นศูนย์กลางไผ่อาเซียน


เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 14.00 น.ที่ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์ราชการ จังหวัดชายแดนภาคใต้ พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ การศึกษาวิจัยพัฒนาสายพันธุ์ไผ่ให้สอดคล้อง กับศักยภาพในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อพัฒนาสายพันธุ์ไผ่ที่ดีและสามารถเจริญเติบโตได้ในภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกัน และร่วมมือพัฒนา Tissue Culture หรือการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช สายพันธุ์ไผ่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็น “Yala Bamboo” เพื่อ ยกระดับการทำงานด้านไผ่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นศูนย์กลางไผ่ของอาเซียนในการจัดหาไผ่สายพันธุ์ดีและส่งออกพันธุ์ไผ่ไปยังประเทศต่างๆ อาทิ บริษัท Saudi Aramco ซึ่งเป็นบริษัทน้ำมันของประเทศซาอุดิอาระเบีย ที่ต้องการพันธุ์ไผ่ไปใช้ในการขยายพื้นที่ตามโครงการเปลี่ยนทะเลทรายให้เป็นพื้นที่สีเขียว หรือ “Green Project” โดย มีสถาบันการศึกษาในพื้นที่ ประกอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์และมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา และสถาบันการศึกษาต่างประเทศจากสาธารณรัฐเกาหลี University of seoul และราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย King saud university ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ และมี ศอ.บต. และ ผู้แทนรัฐบาลจากสาธารณรัฐเกาหลี ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน


ทั้งนี้ในกิจกรรม มีการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจและร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการการพัฒนาสายพันธุ์ไผ่ ในพื้นที่สู่การเป็นพืชเศรษฐกิจในภูมิภาคจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ นโยบายและทิศทางพัฒนาเกษตรฐานรากในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สืบเนื่องจาก ศอ.บต. ในฐานะกลไกหลักในพื้นที่ มีบทบาทหน้าที่ บูรณาการ เชื่อมโยง เชื่อมต่อ เติมเต็ม อุดช่องว่าง ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ตระหนักและเห็นว่าในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีไผ่มากกว่า 13 ชนิด จึงได้ร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรภาคีต่างๆ ประกอบด้วย ส่วนราชการ สภาเกษตรกรแห่งชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และภาคเอกชนจากสาธารณรัฐเกาหลี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปรับเปลี่ยนแนวทางการทำการเกษตรจากเดิมทำการเกษตรเชิงเดี่ยว มาเป็นเกษตรผสมผสาน เพื่อเพิ่มช่องทาง ลดการพึ่งพารายได้จากการทำการเกษตรอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่มีความเสี่ยงเมื่อมีการผกผันราคาพืชผลทางการเกษตร เพื่อยกระดับการพัฒนาเป็นพื้นที่สร้างพลังงานแบบครบวงจรของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน


ศอ.บต. จึงได้จัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้างความเข้าใจ และพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการการพัฒนาสายพันธุ์ไผ่ ในพื้นที่สู่การเป็นพืชเศรษฐกิจในภูมิภาคจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อที่จะขยายผลโครงการเกษตรเชิงเดี่ยวสู่เกษตรผสมผสานผ่านการส่งเสริมการปลูกไผ่เชิงพาณิชย์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการผ่านการคัดกรองของสภาเกษตรจังหวัดยะลา จำนวน 300 คน

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ราชฤทธิ์ อินสมภักษร

ราชฤทธิ์ อินสมภักษร

นายราชฤทธิ์ อินสมภักษร Mr.Ratcharit Insompaksorn ศูนย์ข่าวสื่อมวลชนจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา(ส่วนขยาย) อ.เมือง จ.ยะลา 95000 มือถือ 092-9495-594 Line : Mr.Ratcharit Facebook : https://www.facebook.com/พี่ต่อร์เป็นคนตลก