เซ็นแล้ว MOU สายไฟฟ้าลงดิน เฟส 2 ส่วนเฟสแรกเหลือเพียงงานสายสื่อสาร

เทศบาลนครยะลา ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินบริเวณถนนสิโรรส ระยะที่ 2


เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 11.00 น. ที่ห้องประชุมเทศบาลนครยะลา นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา และนายปิยพจน์ รุธิรโก รองผู้ว่าการก่อสร้างและบริหารโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ได้ร่วมกันลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน บริเวณถนนสิโรรส ระยะที่ 2 (จุดตัดทางรถไฟ – จุดตัดคลองแบเมาะ) อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสามารถก่อสร้างได้ตามระยะเวลาที่กำหนด


นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา กล่าวว่า เทศบาลนครยะลา ริเริ่มโครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน ตั้งแต่เดือนมกราคม ปีพ.ศ.2561 โดยการย้ายระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้าเดิมลงสู่ระบบเคเบิลใต้ดิน จากบริเวณหน้าโรงพยาบาลศูนย์ยะลาตลอดแนวถนนสิโรรส (ระยะที่ 1) เพื่อความสวยงาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความปลอดภัยตามแนวทางการพัฒนาเมืองน่าอยู่และชุมชนน่าอยู่ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองยะลา


“ในระยะที่ 2 นี้ ได้ดำเนินการต่อระยะมา โดยเริ่มต้นจากจุดตัดทางรถไฟ จนสิ้นสุดยังจุดตัดคลองแบเมาะ (ตลาดเก่า) อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา รวมระยะทาง 1.90 กิโลเมตร โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) จะเป็นผู้ดำเนินการในงานด้านระบบไฟฟ้า ประกอบด้วยสายเคเบิลใต้ดิน อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ตู้มิเตอร์ และงานรื้อถอนระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้าเดิมเพื่อก่อสร้างระบบเคเบิลใต้ดิน ซึ่งได้คัดสรรวัสดุ วิธีการที่ลดผลกระทบต่อการจราจรให้มากที่สุด รวมถึงทำการตรวจสอบพิกัด ความลึกให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด และจัดเก็บข้อมูลในทุก ๆ ระยะ เพื่อความปลอดภัย ความรัดกุมและได้มาตรฐาน และเทศบาลนครยะลาเป็นผู้รับผิดชอบในด้านระบบงานโยธา ประกอบด้วยบ่อพักสายแรงสูง, บ่อพักสายแรงต่ำ, ท่อร้อยสายแรงสู, ท่อร้อยสายแรงต่ำ, ฐานตู้มิเตอร์, งานคืนสภาพถนน และระบบไฟฟ้าสาธารณะฉุกเฉิน ก่อนดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ระบบไฟถนนและระบบสาธารณูปโภคอื่น ๆ เพื่อพัฒนาเมืองยะลาและคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวยะลาต่อไปในอนาคต” นายพงษ์ศักดิ์ กล่าว


นายกเทศมนตรีนครยะลา ยังกล่าวอีกว่า สำหรับโครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินบริเวณถนนสิโรรส ระยะที่ 1 ที่ยังดำเนินการไม่เสร็จสิ้นนั้น ในส่วนของระบบไฟฟ้านั้น เสร็จสิ้นแล้ว เหลือเพียงแต่ระบบสื่อสารต่างๆ ทุกระบบ ที่อยู่ในระหว่างการดำเนินการ ตามคำขอด้านเทคนิคของบริษัทสื่อสารต่างๆ ซึ่งทางเทศบาลกำลังดำเนินการอยู่ใกล้จะแล้วเสร็จในเร็วๆนี้ จากนั้นทางเทศบาลก็จะดำเนินการปรับปรุงผิวการจราจรทั้งหมดให้เรียบร้อย ซึ่งได้ผ่านงบประมาณเป็นที่เรียบร้อยแล้วในเรื่องของการปรับปรุงพื้นผิวถนนตั้งแต่หน้าโรงพยาบาลยะลา ถึงบริเวณถนนพาดรถไฟ

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดยะลา กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น