งานแห่พระสมโภชวันประสูติเจ้าแม่กวนอิมฯ ณ มูลนิธิพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร 2-6 เมษายน 2561

มูลนิธิพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรยะลา จัดงานแห่พระสมโภชวันประสูติเจ้าแม่กวนอิม มหาโพธิสัตว์

วันนี้(2 เม.ย 61) ที่ มูลนิธิพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร จ.ยะลา นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการ จ.ยะลา ได้เป็นประธานเปิดงาน แห่พระสมโภชวันประสูติเจ้าแม่กวนอิมมมหาโพธิสัตว์ ประจำปี 2561 ของทาง มูลนิธิพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร โดยมี นายยู่สิน จินตภากรณ์ รองนายกเทศมนตรีนครยะลา คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ มูลนิธิพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ประธานมูลนิธิแม่กอเหนี่ยวยะลา ประธานมูลนิธิตุ้ยบ๋วยเต็งเนี่ยง และ ประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีน เข้าร่วมในพิธีทำบุญทางศาสนาพุทธ และร่วมเปิดงาน


นายดุสิต ลีลาภัทรพันธุ์ ประธานคณะกรรมการมูลนิธิฯ กล่าวว่า การจัดงานแห่พระสมโภชวันประสูติเจ้าแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์ มูลนิธิพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีงานแห่พระลุยไฟให้เป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นสืบไป ส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชน ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมแห่พระลุยไฟ ประจำปี และสามารถให้เด็ก เยาวชน ห่างไกลจากยาเสพติดอีกประการหนึ่ง นอกจากนี้ ยังเป็นการน้อมรำลึกวันคล้ายวันประสูติของเจ้าแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์ ซึ่งพระองค์ทรงมีพระเมตตาต่อสรรพสัตว์ในโลก โดยการจัดงานครั้งนี้ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-6 เมษายน 2561

ภาพ :: นายพลพจน์ บุญสำราญ

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดยะลา กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น