ฉก.ยะลาร่วมชาวบ้านตาชี ลงพื้นที่หินล้านงาม หวังได้ถ.คอนกรีตเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

รองผบ.ฉก.ยะลาลงพื้นที่ รับฟังเสียงชาวบ้านหินล้านงาน ขอถนน เพื่อนำนักท่องเทียวเข้ามาในพื้นที่และสัญจรไปมาทุกวัน


เมื่อวันพุธ 27 มิถุนายน 2562 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ตำบลตาชี อำเภอยะหา จังหวัดยะลา พันเอกชลัช ศรีวิเชียร รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา ได้เดินทางลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจชาวบ้าน พร้อมรับฟังปัญหาเพื่อนำ ไปสู่แนวทางในการแก้ปัญหาให้เกิดความสงบุขอย่างยั่งยืนในพื้นที่โดยมี นายภูมิอ้น พวงรัตน์ ผอ.กองช่างอบต.ตาชี สมาชิก อบต.ม.5 ตาชี เจ้าหน้าที่ป่าไม้นราธิวาส ที่ดูแลรับผิดชิบ ในพื้นที่อ.ยะหา จ.ยะลา นายซัยนูนอาบีดีน ยะผา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ต.ยะหา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 และคณะชรบหมู่ 8 รวมทั้งชาวบ้าน ม.8 เจาะกลาดี ต.ยะหา และชาวบ้านตาชี ต.ตาชี ร่วมกันต้อนรับและแสดงความคิดเห็น เพื่อให้เกิดการแก้ปัญหา โดยเร็ว


ในโอกาสนี้ทางชาวบ้าน ได้เรียกร้องขอให้ พันเอกชลัช ศรีวิเชียร รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา ติดตามความคืบหน้ารวมทั้งประสานหน่วยที่เกี่ยวข้องให้เกิดความรวดเร็วในการสร้างถนน สายหินลานงาม ม.5 ต.ตาชี อ.ยะหา ไปสุดสาย ถึง บ้านเจาะกลาดี ม.8 ต.ยะหา ประมาณ 2 กม.
พันเอกชลัช ศรีวิเชียร รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา กล่าวว่า ในส่วนของตัวแทนหน่วยเฉพาะกิจยะลาก็ได้ลงพื้นที่บริเวณหินล้านงาม หมู่ 5 ตำบลตาชีอำเภอยะหาจังหวัดยะลามาดูในพื้นที่จริงกรณีที่ชาวบ้านต้องการสร้างถนนคอนกรีตความกว้าง 4 เมตรระยะทาง 2 กิโลเมตร เพื่อเป็นเส้นทางสัญจร เบื้องต้นจากการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้อยู่ในเขตของป่าและในเขตของป่าไม้ถาวร ซึ่งวันนี้ก็มาดูในพื้นที่จริงหลังจากนี้ก็จะต้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสอบถามไปทางเขตป่าไม้นราธิวาส ซึ่งที่ดูแลเขตพื้นที่ตรงนี้เพื่อสอบถาม่่าจะสามารถที่จะดำเนินการสร้างถนนได้หรือเปล่าก็จะอยู่ในขั้นตอนต่อไป


ด้านนายภูมิอ้น พวงรัตน์ ผอ.กองช่างอบต.ตาชี สมาชิก อบต.ม.5 ตาชี กล่าวว่า โครงการสร้างถนนคอนกรีตตรงนี้ ก่อนหน้านี้ทาง อบต ตาชี ก็ได้ดำเนินการตามงบประมาณที่มีอยู่ปัจจุบันเราต้องดำเนินการขออนุญาตจากป่าไม้ก่อน เพราะพื้นที่ที่จะดำเนินการนี้อยู่ในเขตป่าสงวน และป่าถาวร จึงจำเป็นต้องดำเนินการขออนุญาตถ้าไม่ขออนุญาตเราไม่สามารถที่จะดำเนินการได้ ถ้าหากข้อระเบียบตรงนี้สามารถผ่านได้เราก็จะรีบแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านโดยเร็วทันที


นายซัยนูนอาบีดีน ยะผา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ต.ยะหา จ.ยะลา กล่าวว่า ชาวบ้านที่นี่อยู่ร่วมกันอย่างสามัคคี ที่ดินตรงนั้นมีทั้งของคนไทยพุทธและของคนอิสลามเวลามาทำมาหากินตอนเช้าทุกคนมีอะไรก็จะแบ่งปันกันก็จะช่วยเหลือกัน วันนี้มีทั้งไทยพุทธและมุสลิมที่มารวมกัน สำหรับถนนสาย บ้านเจาะกลาดี ไปถึงหินล้านงามและจากหินล้านงามไปถึงตาชีก็ถือว่ามีความสำคัญกับ ชาวบ้านมากและทางชาวบ้านก็ได้เรียกร้องมานานแล้วหลายปี ก็อยากให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการ ช่วยเหลือชาวบ้านโดยเร็ว


มีข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ป่าไม้นราธิวาส ที่ดูแลรับผิดชอบ ในพื้นที่อ.ยะหา จ.ยะลา ระบุว่า เส้นทางขึ้นเขาหินล้านงามหมู่ 5 ตำบลตาชี อำเภอยะหา จังหวัดยะลา จะติดในส่วนของป่าสงวนและป่าถาวร ซึ่งโดยปกติแล้วสามารถดำเนินการขออนุญาต จากผู้อำนวยการกรมป่าไม้นราธิวาสได้ ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพียงแค่ทำตามระเบียบขออนุญาตให้ถูกต้องเป็นลายลักษณ์อักษรก็ถือว่าสามารถทำได้ เพราะสิ่งที่จะทำคือทำให้ประชาชน เป็นประโยชน์ของประชาชน โดยยกตัวอย่างเช่นที่เหมืองลาบู ทางท้องที่ได้มีการขยายถนนและตัดต้นไม้ใหญ่ๆจำนวนมากยังสามารถขออนุญาตทำได้ซึ่งตรงนั้นก็ยังติดในเขตป่าสงวนเหมือนกันที่นี่ไม่ได้ทำลายป่าไม้ไม่ได้ขยายถนนกว้างมากมายเพียงแค่ทำให้ชาวบ้านสามารถ ขึ้นลงไปทำงานได้และไปกรีดยางหรือเก็บผลผลิตที่ปลูกลงมาอย่างสะดวกก็ถือว่าทุกฝ่ายน่าจะสามารถร่วมกันทำได้

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดยะลา กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น