คาราวานสินค้าราคาถูก ศอ.บต.จัดให้ เพื่อจับจ่ายในช่วงเดือนรอมฎอน

ศอ.บต. ปล่อยคาราวานสินค้าธงฟ้า ราคาประหยัด ให้ประชาชนในพื้นที่ จชต. ได้จับจ่ายสินค้าราคาถูกไว้ใช้ช่วงเดือนรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1440


เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.30 น. ที่ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานเปิดกิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์จำหน่ายสินค้าธงฟ้า ราคาประหยัด เพื่อต้อนรับการเข้าสู่เดือนรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1440 โดยมี นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี รองผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม


พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) กล่าวว่า สำหรับเดือนรอมฎอนเป็นเดือนถือศีลอด ซึ่งเป็นเดือนที่สำคัญที่สุด เป็นเดือนอันประเสริฐ เป็นหลักปฏิบัติ 1 ใน 5 ประการของศาสนาอิสลาม โดยการงดอาหารทุกชนิด รวมถึงน้ำดื่มในช่วงเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกดิน งดเว้นในการทำสิ่งที่ไม่ดี ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จึงจัดกิจกรรมส่งความปรารถนาดี และความห่วงใยรวมทั้งร่วมแสดงความยินดีแก่พี่น้องมุสลิมในช่วงเดือนรอมฎอนโดยกิจกรรมประกอบด้วย สนับสนุนปัจจัยในการละศีลอดให้กับประชาชนที่ไปดูดวงจันทร์ ณ หอดูดวงจันทร์ทั้งก่อนเข้าสู่เดือนรอมฎอนและก่อนวันฮารีรายอ สนับสนุนข้าวสารให้กับผู้ยากไร้ ผู้ถูกทอดทิ้ง ผู้พิการ เด็กกำพร้า ผ่านหน่วยงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สนับสนุนอินทผาลัมเพื่อนำไปใช้ประกอบกิจกรรมการละถือศีลอดผ่านจังหวัดและอำเภอ สนับสนุนปัจจัยในการละศีลอดให้แก่ผู้นำศาสนาและพี่น้องประชาชนผ่านคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และนำผู้นำศาสนาในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมกิจกรรมการละศีลอดกับนายกรัฐมนตรี ณ กรุงเทพมหานคร จัดหาผ้าละหมาดและชุดละหมาดให้กับประชาชนที่ยึดถือและปฏิบัติตามหลักศาสนาที่ถูกต้องและเป็นตัวอย่างที่ดีในสังคม สนับสนุนอินผาลัมให้กับผู้ต้องขังในเรือนจำและสถานพินิจในพื้นที่เพื่อละศีลอด


“สำหรับกิจกรรมในวันนี้มีการมอบสินค้าราคาประหยัด ประกอบด้วย ข้าวหอมมะลิ ข้าวขาว น้ำมันพืช น้ำตาล เป็นต้น ซึ่งสินค้าเหล่านี้ถูกกว่าท้องตลาด ไม่ต่ำกว่า 20% เพื่อนำไปจำหน่ายให้กับประชาชน ณ ที่ว่าการอำเภอทั้ง 33 อำเภอในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และมอบปัจจัยการถือศีลอดให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 3 จังหวัด มอบข้าวสารเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสให้กับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบปัจจัยสนับสนุนในการจัดกิจกรรมละศีลอดให้กับประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด รวมทั้งปล่อยคาราวานสินค้าราคาประหยัดอีกด้วย อย่างไรก็ตาม ศอ.บต. ในฐานะหน่วยงานด้านการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้การเชื่อมโยงและเชื่อมต่อการพัฒนาพื้นที่ให้ครบวงจรและไร้รอยต่อ พร้อมสนับสนุนและส่งเสริมองค์กรทางศาสนาทุกศาสนา และมุ่งเน้นการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม รวมทั้งให้ความสำคัญในการดูแลช่วยเหลือประชาชนในทุกด้าน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป” เลขา ศอ.บต. กล่าว

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดยะลา กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น