X

การเรียนรู้แนว STEMศึกษา เพื่อพัฒนานักเรียนใน จ.ยะลา

หลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏยะลา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา


วันนี้ (8ก.พ.61) ที่ ห้อง 09 – 205 ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฉวีวรรณ ธัญญะศิริกุล ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป และนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 3 – 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดพุทธภูมิ) โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) และโรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) เข้าร่วมอบรมในวันนี้


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฉวีวรรณ ธัญญะศิริกุล ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไป กล่าวว่าการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 9 กุมภาพันธ์ 2561 โดยแบ่งเป็น 2 รุ่นๆ ละ 50 คน ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนมีทักษะจำเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นฝึกปฏิบัติผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรม และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน

รู้จักสะเต็ม(ขอบคุณข้อมูลจาก โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ในสังกัด สสวท.)

คำว่า “สะเต็ม” หรือ “STEM” เป็นคำย่อจากภาษาอังกฤษของศาสตร์ 4 สาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology)  วิศวกรรมศาสตร์(Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics)  หมายถึงองค์ความรู้ วิชาการของศาสตร์ทั้งสี่ที่มีความเชื่อมโยงกันในโลกของความเป็นจริงที่ต้องอาศัยองค์ความรู้ต่างๆ มาบูรณาการเข้าด้วยกันในการดำเนินชีวิตและการทำงาน

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ราชฤทธิ์ อินสมภักษร

ราชฤทธิ์ อินสมภักษร

นายราชฤทธิ์ อินสมภักษร Mr.Ratcharit Insompaksorn ศูนย์ข่าวสื่อมวลชนจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา(ส่วนขยาย) อ.เมือง จ.ยะลา 95000 มือถือ 092-9495-594 Line : Mr.Ratcharit Facebook : https://www.facebook.com/พี่ต่อร์เป็นคนตลก