เงินเข้าแล้ว!! ชาวสวนยางยะลาเฮ รัฐโอนเงินให้ไร่ละ1,800 บาท

ชาวสวนยางยะลากว่าพันคน รับเงินช่วยเหลือเป็นกลุ่มแรก ตามโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ไร่ละ 1,800 บาท ยอดเงินรวมกว่า 22 ล้านบาท


เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 เวลา 11.00 น. ที่อาคารศรีนิบง ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา นายวรเชษฐ์ พรหมโอภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพารา ตามโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ที่ทางสำนักงานการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา ได้ดำเนินการตามมติของคณะรัฐมนตรี ที่เห็นชอบอนุมัติให้ดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยมีบรรดาเกษตรกรชาวสวนยางพาราในพื้นที่ 8 อำเภอของจังหวัดยะลา จำนวน 1,194 ราย เดินทางมาร่วมงาน


นายสุรชัย บุญวรรโณ ผู้ช่วยอำนวยการเขตด้านควบคุมและติดตาม รักษาการ ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนล่าง เปิดเผยว่า สำหรับโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรชาวสวนยาง และเพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพคนกรีดยาง โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง ประกอบด้วย เจ้าของสวนยาง ผู้ทำสวนยาง ผู้เช่าสวนยาง และคนกรีดยาง ในสัดส่วนร้อยละ 60 ต่อ 40 อัตราไร่ละ 1,800 บาท ต่อไร่ ที่มีสวนยางเปิดกรีดไม่เกิน 15 ไร่ โดยสนับสนุนเจ้าของสวนยาง ผู้เช่าสวนยาง ผู้ทำสวนยาง แบ่งเป็นสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปัจจัยการผลิต 800 บาท ต่อไร่ และสนับสนุนการปรับปรุงคุณภาพผลผลิต 300 บาทต่อไร่ ในส่วนของคนกรีดยาง สนับสนุนค่าครองชีพคนกรีดยาง 700 บาท ต่อไร่ โดยเกษตรกรชาวสวนยางที่เข้าร่วมโครงการได้ จะต้องเป็นเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางก่อนวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561


“สำหรับพื้นที่จังหวัดยะลา มีเกษตรกรชาวสวนยางที่มีสิทธิ์แจ้งเข้าร่วมโครงการจำนวน 32,762 ราย และได้รับแจ้งสิทธิ์เข้าร่วมโครงการแล้ว 15,000 ราย ในวันนี้ซึ่งเป็นเกษตรกรกลุ่มแรก ที่ได้รับโอนเงินเข้าบัญชีแล้ว เป็นจำนวนเงินรวม 22,350,000 บาท เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ ส่วนปัญหาที่พบในโครงการนี้ ที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายได้ เพราะทางเกษตรกรมีความสับสนในเรื่องของการแจ้งเข้าร่วมโครงการ เช่น ไม่มีชื่อในรายชื่อที่ กยท.ประกาศ เปลี่ยนแปลงข้อมูล เป็นต้น ซึ่งได้มีการชี้แจงทำความเข้าใจไปแล้วบางส่วน และเกษตรกรที่มีปัญหาจริงก็สามารถยื่นเรื่องอุทรณ์ได้ที่ การยางแห่งประเทศไทย สาขาที่สวนยางตั้งอยู่ เพื่อเรื่องเสนอผู้มีอำนาจในการพิจารณาต่อไป” นายสุรชัย กล่าว

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดยะลา กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น