X

พื้นที่ปลอดเหตุ ประชาชนปลอดภัย มทภ.4 สั่งตั้ง War Room ดูแลความเป็นอยู่ของประชาชน

แม่ทัพภาคที่ 4  ตรวจเยี่ยมกรมทหารพรานที่ 47 จัดตั้ง War Room ติดตามสถานการณ์ในทุกมิติ พื้นที่ปลอดเหตุ ประชาชนปลอดภัย ควบคู่กับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19

》ที่ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เดินทางติดตามสถานการณ์ และมาตรการในการควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ภายในหน่วย พร้อมรับฟังบรรยายสรุปความคืบหน้าการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสนับสนุนข้อมูล (War Room) ของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 ในการอำนวยการ ประสานงาน และติดตามการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ (ชป.จรยุทธ์) /ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน (ชป.กร.) ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อรองรับกับสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ผ่านเครื่องมือและยุทโธปกรณ์พิเศษ ในการบูรณาการติดตามการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการจรยุทธ เน้นย้ำกำลังพลปฏิบัติงานด้วยความไม่ประมาท ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 อย่างเคร่งครัด พร้อมกันนี้ได้มอบอุปกรณ์ในการป้องกันตนเองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ให้กับกำลังพล  โดยมีพันเอก โกเมธ รัตนผ่องใส ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47  และกำลังพลให้การต้อนรับ

โดยแม่ทัพภาคที่ 4 ได้กล่าวให้กำลังใจกำลังพล พร้อมชื่นชมการปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 ในห้วงที่ผ่าน แนะนำแนวทาง มอบนโยบายในการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินให้พี่น้องประชาชน รวมทั้งให้หน่วยได้สร้างความพร้อมให้กับกำลังพล ในการใช้เครื่องมือพิเศษที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อความปลอดภัยของกำลังพล และประชาชนในพื้นที่ ให้สามารถแก้ไขปัญหาในทุกมิติ ตลอดจนให้กำลังพลเตรียมความพร้อมรับมือในทุกสถานการณ์ เกาะติดพื้นที่ จำกัดเสรีการเคลื่นไหวของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง โดยใช้ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วม นำกำลังภาคประชาชนมามีส่วนร่วมให้การสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง สร้างพื้นที่ปลอดเหตุ ประชาชนมีความปลอดภัย รวมทั้งเน้นย้ำกำลังพลให้มีความพร้อมรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid – 19 ควบคู่กันไปด้วย

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ราชฤทธิ์ อินสมภักษร

ราชฤทธิ์ อินสมภักษร

นายราชฤทธิ์ อินสมภักษร Mr.Ratcharit Insompaksorn ศูนย์ข่าวสื่อมวลชนจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา(ส่วนขยาย) อ.เมือง จ.ยะลา 95000 มือถือ 092-9495-594 Line : Mr.Ratcharit Facebook : https://www.facebook.com/พี่ต่อร์เป็นคนตลก