โรคหัดคร่าชีวิตเด็กรายที่16 ศอ.บต.เอาจริง!! เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุม สกัดโรคที่ระบาดหนักในพื้นที่จชต.

ศอ.บต.ระดมเจ้าหน้าที่ ประชุม เร่งแก้ไขปัญหาโรคหัด หลังพบระบาดต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พบผู้เสียชีวิต 3 จังหวัด ล่าสุด จำนวน 16 ราย แล้ว


เมื่อวันที่ 13 พ.ย.2561 เวลา 09.30 น.ที่ห้องประชุม ศูนย์อำนวการบริหารังหวัดชายแดนภาคใต้ พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้เป็นประธานการประชุมแก้ปัญหาโรคหัดที่กำลังระบาดในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในขณะนี้โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายสาธารณสุข ผู้แทนหน่วยงานทางการแพทย์ ผู้แทนองค์กรด้านศาสนา ผู้แทนสถาบันการศึกษา ผู้แทนภาคประชาสังคมและสื่อทุกแขนง เข้าร่วม


พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เปิดเผยว่าด้วยมิติใหม่การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีเป้าหมายเชื่อมโยง การพัฒนาในทุกมิติให้ไร้รอยต่อในขณะนี้มีงานที่ต้องเร่งดำเนินการขับเคลื่อนร่วมกัน คือมิติด้านสุขภาวะ ที่มีประเด็นของการแพร่ระบาดของโรคหัดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. จึงร่วมกับทุกภาคส่วนเร่งแก้ไขปัญหาให้หมดสิ้นโดยเร็ว


สำหรับการระบาดของโรคหัดในพื้นที่นั้น ตรวจพบผู้ป่วยในช่วงต้นเดือน กันยายน 2561 ในพื้นที่จ.ยะลา และแพร่ระบาดไปยังพื้นที่ข้างเคียงในพื้นที่จ.ปัตตานี จ.นราธิวาส และจังหวัดสงขลาตอนล่าง หน่วยงานที่รับผิดชอบ ทางด้านสาธารณะสุข เช่น โรงพยาบาลทุกระดับ สาธารณสุขจังหวัด อำเภอ ภายใต้การอำนวยการและเร่งรัดของผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ดำเนินการป้องกัน รักษา และควบคุมการแพร่ระบาดอย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ หลายแห่งเป็นพื้นที่ห่างไกล ประกอบกับมีมิติของสังคมจิตวิทยาที่จะทำให้ ประชาชนบางส่วนมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนต่อการฉีดวัคซีน ป้องกันโรค ดังนั้น จึงทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมจนถึงปัจจุบัน (13 พฤศจิกายน 2561) จำนวน 16 ราย


พล.ร.ต.สมเกียรติ ยังเผยว่าสำหรับงานเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ ภายในสัปดาห์นี้ คือการเร่งฉีดวัคซีนป้องกันในเด็ก ตั้งแต่อายุ 9 เดือน – 12 ปี โดยกลุ่มแรกที่ต้องดำเนินการเป็นพิเศษคือ 9 เดือน – 5 ปี ซึ่ง หากสามารถฉีดวัคซีนให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 95 จะทำให้เกิดการยุติ การแพร่ระบาดอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สำหรับแนวทางการสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่ จะจัดตั้งคณะทำงานเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ให้ครอบคลุมเป้าหมายทุกกลุ่ม ทุกพื้นที่ได้เข้าใจอย่างท่องแท้ โดยคณะทำงานประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานทางการแพทย์ ผู้แทนองค์กรด้านศาสนา ผู้แทนสถาบันการศึกษา ผู้แทนภาคประชาสังคมและสื่อทุกแขนงโดยเร่งจัดทำข้อมูลความรู้ เพื่อเผยแพร่ผ่านช่องทางสถานีวิทยุของกรมประชาสัมพันธ์ ศอ.บต. กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ตลอดจน ทั้งสื่อมวลชนทุกแขนง คลิปสั้น อินโฟ กราฟฟิก แผ่นพับ ใบปลิว และสื่อโซเชียลมีเดียทุกประเภท

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดยะลา กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น