X

“70 วัน ยะลาปลอดโควิด ชีวิตปลอดภัย” จากนี้ไปจะมุ่งเน้นฟื้นฟูเศรษฐกิจ ชูท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

ยะลาจัดแถลงผลการดำเนินงานมาตรการป้องกัน และแก้ไขปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ผ่านกิจกรรม “70 วันยะลาปลอดโควิด ชีวิตปลอดภัย”


เมื่อวันที่ 20 ก.ค.63 เวลา 09.30 น. ที่สนามโรงพิธีช้างเผือก เทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลาได้จัดให้มีกิจกรรม แถลงผลการดำเนินงานมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ผ่านกิจกรรม “70 วันยะลาปลอดโควิด ชีวิตปลอดภัย” โดยภายในงานได้จัดให้มีการจัดนิทรรศการ ผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหา สถานการณ์โควิดในพื้นที่จังหวัดยะลาในช่วงที่ผ่านมา โดยมีการจัดนิทรรศการรูปแบบมีชีวิต ที่สื่อให้เห็นถึงแนวทางการแก้ปัญหาสถานการณ์โควิดการแพร่ระบาดโรคไวรัสโควิด – 19 ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา เทศบาลนครยะลา ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ที่ทำการปกครองส่วนจังหวัดยะลา นิทรรศการการพัฒนาคุณภาพชีวิตในยุค New Normal จากสำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา สำนักงานประมงจังหวัดยะลา สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา และนิทรรศการภาพในอนาคตจังหวัดยะลาในยุค New Normal จากสำนักงานการท่องเที่ยวจังหวัดยะลา และ อำเภอทุกอำเภอในจังหวัดยะลา


นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวว่า จังหวัดยะลาพบผู้ป่วยรายแรก เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2563 ซึ่งเป็นชาวจังหวัดยะลาเดินทางกลับจากการชุมนุมทางศาสนาที่ประเทศมาเลเซีย รวมผู้ป่วยที่พบในจังหวัดยะลา มีจำนวน 133 ราย มีจำนวนผู้เสียชีวิต 2 ราย และผู้ป่วยส่วนใหญ่ติดเชื้อมาจากไปทำพิธีทางศาสนา และมาจากประเทศมาเลเซีย โดยอำเภอบันนังสตา พบผู้ป่วยมากที่สุดถึง 83 ราย รองลงมาเป็นอำเภอเมืองยะลา จำนวน 33 ราย และได้มีการร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการแก้ไขและป้องกันการระบาด ไม่ว่าจะเป็นการลงพื้นที่ตรวจคัดกรองเชิงรุก การสนับสนุนเครื่องมือต่างๆให้กับทางโรงพยาบาล และการได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนชาวยะลา ในการสวมใส่หน้ากากอนามัย จนสถานการณ์การระบาดดีขึ้นตามลำดับ และไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มติดต่อกันเป็นเวลา 70 วัน ในวันนี้


“จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้รายได้การท่องเที่ยวในจังหวัดติดลบ 99 เปอร์เซ็นต์ (เนื่องจากโรงแรมปิด และมีการปิดด่าน) ส่งผลกระทบต่อรายได้ภาคการท่องเที่ยวของจังหวัด ดังนั้น จังหวัดจึงกำหนดแนวทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลังสถานการณ์โควิด 19 ภาคการท่องเที่ยวและบริการ ดังนี้ มุ่งเน้นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Responsible Tourism) อุตสาหกรรมการให้บริการ (Hospitality Industry) และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการให้บริการ ฝึกอบรม และพัฒนาผู้ประกอบการ ตลอดจนพัฒนาฝีมือแรงงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการให้บริการให้มีความพร้อมในการบริการ โดยประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการภาคเอกชนที่ประสบความสำเร็จในแต่ละด้าน เพื่อทำหน้าที่พี่เลี้ยงถ่ายทอดประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ และจะ พัฒนาสินค้า และบริการ โดยเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับการเกษตร สินค้าชุมชน (OTOP) ท่องเที่ยวชุมชน และบริการที่เกี่ยวเนื่องบนแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การพัฒนาการตลาดและสิ่งอำนวยความสะดวก โดยส่งเสริมการตลาดตามแนวทาง (New Normal) ส่งเสริมการเปิดตลาดสู่ภายนอกโดยใช้ระบบการตลาดออนไลน์ พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจแบบแบ่งปัน (Sharing Economy) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และยกระดับคุณภาพชีวิต ส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน โดยให้หน่วยงาน องค์กร และสถาบันการศึกษา สนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม การฟื้นฟูและพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง โดยดึงดูดคนรุ่นใหม่ ผู้ประกอบการที่มีความรู้และศักยภาพกลับคืนสู่ท้องถิ่นเพื่อไปประกอบกิจการในท้องถิ่นของตนเอง” ผวจ.ยะลา กล่าว

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ราชฤทธิ์ อินสมภักษร

ราชฤทธิ์ อินสมภักษร

นายราชฤทธิ์ อินสมภักษร Mr.Ratcharit Insompaksorn ศูนย์ข่าวสื่อมวลชนจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา(ส่วนขยาย) อ.เมือง จ.ยะลา 95000 มือถือ 092-9495-594 Line : Mr.Ratcharit Facebook : https://www.facebook.com/พี่ต่อร์เป็นคนตลก