X

ส่องขอหวยต้นมะค่าแฝด โบราณอายุกว่า 100 ปี ศาลเจ้าพ่อบ้าน

ดูชาวบ้านชุมชนวัดศรีโคมคำ ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา ที่พากันมามาขอโชคลาภกับศาลเจ้าพ่อบ้าน ที่เป็นเคารพและยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจมาแต่สมัยโบราณ ที่ตั้งอยู่กลางชุมชนวัดศรีโคมคำ หรือวัดหลวงโดยศาลเจ้าพ่อบ้านยังได้มีต้นมะค่าแฝด ซึ่งลำต้นเดียวแต่มีลำต้นแยกออกเป็น 2ต้น ติดกันโดยแต่ละต้นมีขนาด ลำต้นโต ขนาด 2 คนโอบและสูงประมาณ 20 เมตร ขึ้นอยู่ข้างศาลเจ้าพ่อบ้าน
จากการสังเกตพบว่าบริเวณลำต้นมะค่า จะมีรอยแป้งฝุ่นและผ้าแพรเจ็ดสีติดตามลำต้นไปทั่ว เพราะมีชาวบ้านทั้งในและต่างหมู่บ้านพากันเอาแป้งลูบลำต้นเพื่อดูเลขที่ออกมาจากลำต้นเพื่อนำไปแทงหวยงวดวันที่1 เมษายน นี้ โดยเลขที่มองเห็น ครั้งนี้มีเลข 248 -45  บางคนก็ใช้โทรศัพท์ ถ่ายรูปไว้ และที่ผ่านมามีคนได้โชคลาภติดต่อกันมาหลายงวดแล้ว

นางบัวกราย ไชยชนะ อายุ 71 ปี  ชาวบ้านชุมชนวัดศรีโคมคำ(วัดหลวง) กล่าวว่าตนเองเกิดมาก็เห็นศาลเจ้าพ่อบ้าน และต้นมะค่าก่อนแล้วโดยศาลเจ้าพ่อบ้านนั้นเป็นเคารพนับถือของชาวบ้านชุมชนวัดหลวง มาตั้งแต่สมัยโบราณโดยต่างเชื่อว่าเจ้าพ่อบ้านปกปักรักษาคุ้มครองและให้โชคลาภชาวบ้านให้อยู่ดีมีสุข และยังให้การช่วยเหลือ หากมีใครมาบนบานขอให้เจ้าพ่อบ้านช่วยเหลือ  และผู้ที่มาขอให้ท่านช่วยก็จะประสบผลสำเร็จไปตามๆกัน  สำหรับเลขที่เพื่อนบ้านเห็นครั้งนี้มีหลายเลขอาทิ เลข 248-45 แล้วแต่ใครจะมองเห็นว่าเป็นเลขอะไร หรือโชคใครโชคมัน แล้วแต่ท่านเจ้าพ่อบ้านจะให้ เมื่อมีได้โชคพอถึงเวลาหรือประเพณีเลี้ยงเจ้าพ่อบ้านก็พากันเอาข้าวปลาอาหาร คาวหวานและเครื่องดื่มมาเซ่นถวาย เป็นประจำทุกปี ​

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ปัณณวิชญ์ อยู่ดี

ปัณณวิชญ์ อยู่ดี

ปัณณวิชญ์ อยู่ดี (ขุนพัน) จบการศึกปริญญาตรี สาขาวิชาเอกรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาคประจำจังหวัดพะเยา