X

พะเยา โครงการหลวงปังค่าส่งเสริมปลูกมะเขือเทศสร้างรายได้

โครงการหลวงปังค่า ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา ส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ปลูกมะเขือเทศ พันธ์โทมัส สร้างรายได้  ซึ่งสามารถทำให้เกษตรมีอาชีพและมีรายได้เป็นอย่างดี เนื่องจากสามารถจำหน่ายได้แบบที่ไม่มีปัญหาเรื่องราคา โดยแต่ละโรงเรือนสามารถจำหน่ายได้ตลอดฤดูการผลิตถึง 75,000 บาท

เกษตรกรในพื้นที่หมู่ที่ 7 ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา ต่างเข้าดูแลแปลงและเก็บผลผลิตมะเขือเทศของพวกเขา ซึ่งปลูกไว้ในอาคารกลางมุ้ง หลังโครงการหลวงปังค่าส่งเสริมให้เกษตรกรมีการปลูกกันเพื่อจำหน่าย โดยมะเขือเทศดังกล่าวดังกล่าวจะมีลักษณะขนาดที่ใหญ่ สีสันที่สวยงาม ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดมาก

โดยนายรุ่งฤทธิ์  เตรียมพยุง  เกษตรกร ในพื้นที่หมู่ที่ 7 ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา ระบุว่า มะเขือเทศพันธ์ดังกล่าวเป็นพันธ์โทมัส ที่ให้ผลผลิตสามารถเก็บได้ประมาณ 2 เดือนครึ่ง ไปจนถึงระยะเวลา 6 เดือน ซึ่งในแต่ละรอบของการปลูก จะให้ผลผลิต 2-3 ตัน ต่อรอบการผลิต และก็จะขายส่งให้กับโครงการหลวงปังค่า ในราคา 25  บาท  ซึ่งทางโครงการหลวงได้มีการดูแลโดยตลอด ซึ่งหลังจากที่หันมาปลูกพริกมะเขือเทศ ดังกล่าวทำให้สามารถมีรายได้ที่ดีขึ้น เฉลี่ยแล้วสามารถสร้างรายได้ต่อฤดูกาลผลิต ประมาณ 75,000บาทต่อรอบการผลิต

สำหรับการส่งเสริมการปลูกมะเขือเทศดังกล่าว  เป็นโครงการที่ทางโครงการหลวงปังค่า ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา ส่งเสริมให้มีการปลูก เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร โดยจะมีนักวิชาการเข้าดูแลตลอด จึงทำให้ผลผลิตไม่มีปัญหา ซึ่งในช่วงนี้จะมีการปลูกกันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากตลาดยังมีความต้องการอีกมากนอกจากจะเป็นพืชที่สร้างรายได้แล้ว ยังสามารถเป็นสถานที่ที่ให้ผู้คนสามารถเดินทางมาเที่ยวชมได้ ในช่วงฤดูหนาวนี้

สัมภาษณ์..ว่าที่ร้อยตรี หญิง กรรณิการ์ วงศ์กาวิน นักวิชาการประจำศูนย์โครงการหลวงปังค่า

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ปัณณวิชญ์ อยู่ดี

ปัณณวิชญ์ อยู่ดี

ปัณณวิชญ์ อยู่ดี (ขุนพัน) จบการศึกปริญญาตรี สาขาวิชาเอกรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาคประจำจังหวัดพะเยา