เกษตรกรชาวนา ทำพิธีสู่ขวัญข้าว ขนข้าวขึ้นเล้าของคนเมืองจุน

พะเยา – กลุ่มเกษตรกรชาวนาอำเภอจุนทำพิธีสู่ขวัญข้าว ซึ่งเป็นประเพณีโบราณล้านนา หลังเสร็จสิ้นฤดูทำนา

กลุ่มเกษตรกรชาวนาอำเภอจุน ทำพิธีสู่ขวัญข้าว ขึ้นเล้าของคนเมืองจุน ณ บริเวณลานตากข้าว สหกรณ์การเกษตรอำเภอจุน จำกัด โดยมีนายเทวา ปัญญาบุญ นายอำเภอจุน ,นายไพรัตน์ เสมอเชื้อ สหกรณ์จังหวัดพะเยา  เป็นประธานเปิดงานโครงการธนาคารข้าวในสถาบันการเกษตร และงานสู่ขวัญข้าว ขนข้าวขึ้นเล้าของคนเมืองจุน  โดยมีหน่วยงานภาครัฐเอกชน ตลอดจนกลุ่มเกษตรกรชาวนาอำเภอจุน กว่า 500 คน ร่วมงาน  พิธีสู่ขวัญข้าวขนข้าว ขึ้นเล้าของคนเมืองจุน ซึ่งเป็นประเพณีโบราณล้านนาที่ได้สืบสานต่อกันมา หลังจากเสร็จสิ้นฤดูการทำนา ก็จะมีพิธีสู่ขวัญข้าว

นายไพรัตน์กล่าวว่า ทางกลุ่มเกษตรกรชาวนาอำเภอจุน พร้อมด้วยสหกรณ์การเกษตรอำเภอจุน  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดงานพิธีเปิดโครงการธนาคารในสถาบันการเกษตรกร และพิธี สู่ขวัญข้าวขนช้าวขึ้นเล้าของคนเมืองจุน  ขึ้นตามนโยบานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบนโยบายตั้งธนาคารสินค้าเกษตรในการพัฒนาเกษตรกร ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีเน้นการผลิตทางการเกษตร สร้างรายได้ โดยมีธนาคารข้าวขึ้น เพี่อรับฝากข้าวเปลือกให้ยืมข้าวสาร ให้ยืมเมล็ดพันธุ์ข้าว, โดยที่ทางสหกรณ์ การเกษตรจุน จำกัด มียุ้งฉางเป็นธนาคารข้าว ดังกล่าวสำหรับพิธีสู่ขวัญข้าว  เป็นความเชื่อและบำรุงขวัญของเกษตรกรชาวนาและแสดงถึงความกตัญญูพ่อพระแม่โพสพเพื่อให้ผลผลิตข้าวในปีหน้าได้ผลดียิ่งขึ้นไป จนเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาแต่โบราณกาล

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดพะเยา กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น