พะเยา หนาวนี้ นทท. แห่ชม นกยูงดอยภูนาง ท่ามกลางอากาศหนาวอย่างใกล้ชิด

นทท. แห่ชม  นกยูงดอยภูนาง ท่ามกลางอากาศหนาวเย็นบนสายหมอก อย่างใกล้ชิด รวมภาพ เป็นภาพ วันที่ 8  ต.ค.61 ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปดู   อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง บ้านบ่อเบี้ย ต.บ้านบาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา ที่ มีพื้นที่ครอบคลุม 3 อำเภอ ได้แก่ อ.เชียงม่วน อ.ปง อ.ดอกคำใต้ สภาพป่าส่วนใหญ่เป็นป่ าเบญจพรรณและป่าเต็งรัง มีสัตว์ป่าหายากหลายชนิด เสือปลา แมวลายหินอ่อน แมวดาว เลียงผา ตัวนิ่ม ฯลฯ ที่สำคัญคือ นกยูง จะพบเห็นได้ง่าย ไปทั่วป่าในแต่ ละอำเภอ  จนต้องมีการอนุรักษ์นกยูงไว้ให้ ควบคู่กับธรรมชาติของป่ าโดยเฉพาะช่วงฤดูหนาวนกยู งจะพากันบินออกมาหากินและใกล้ชิ ดกับคนโดยทางอุทยานแห่งชาติ ดอยภูนางได้อนุรักษ์ จนมีนักท่องเที่ยวทั้งในและต่ างจังหวัดพากันมาเที่ยวชมดู ธรรมชาติ และดูชมนกยูงภายใน อุทยานแห่งชาติดอยภูนางกันทุกวั น

นาย เอกชัย ขัตธิ เจ้าหน้าที่ดูแลอุทยาน กล่าวว่า นกยูงจะออกมาให้เห็ นโดยเฉพาะในช่วงฤดูผสมพันธุ์ ในเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์ ในเขตอุทยานดอยภูนางมีนกยูงอยู่ ประมาณ265 ตัว เป็นนกยูงไทยหรือนกยูงเขียว   ซึ่งสามารถดูชมนกยูงได้อย่ างใกล้ชิด

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดพะเยา กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น