พะเยา…เปิดศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผา

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผา ที่ชุมชนบ้านดอนเงิน หมู่1 ตำบลออย อำเภอปง จังหวัดพะเยา เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบปลอดการเผา สร้างความยั่งยืนในการมีส่วนร่วมของชุมชน

วันนี้( 25 ธ.ค.60) นางจงรักษ์ ฐินะกุล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาชุมชน ที่บ้านดอนเงิน หมู่ที่ 1 ตำบลออย อำเภอปง จังหวัดพะเยา พร้อมเปิดป้ายศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผา และมอบเงินสนับสนุนศูนย์เรียนรู้และเยี่ยมฐานเรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาจำนวน 10 ฐาน ทั้งนี้กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ทำการคัดเลือกให้หมู่บ้านดังกล่าว ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีความเข้มแข็งในการมีส่วนร่วมป้องกันลดการเผาในที่โล่งและหมอกควัน เป็นหมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาของจังหวัดพะเยา ประจำปี 2560

ภาพ/ข่าว ปัณณวิชญ์ อยู่ดี จ.พะเยา

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดพะเยา กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น