พะเยา วิกฤติหนัก แสงอาทิตย์แทบส่องไม่ถึงพื้น ปกคลุมด้วยหมอกควัน สูงเกินมาตรฐานทลุ 215

สถานการณ์หมอกควันจังหวัดพะเยา สูงเกินค่ามาตรฐานอย่างต่อเนื่อง ติดต่อกันหลายวัน โดยค่าฝุ่นละอองในอากาศ หรือ PM 2.5 อยู่ที่ 215 ไมโครกรัม PM10 อยู่ที่ 251 ไมโครรัม AQI อยู่ที่ 325 ไมโครกรัม มีผลกระทบต่อสุขภาพ ทำให้หายใจลำบาก แสบคอ แสบจมูก และปริมาณฝุ่นควันในวันนี้มากกว่าทุกวันที่ผ่านมา


สถานการณ์หมอกควันในพื้นที่จังหวัดพะเยาในวันนี้สามารถสังเกตเห็นหมอกควันได้อย่างชัดเจน และหมอกควันยังได้บดบังทัศนียภาพบริเวณกว๊านพะเยา ทำให้ประชาชนที่มาออกกำลังกายต้องให้หน้ากากอนามัยปิดจมูก และไม่สามารถมองเห็น ภูเขาดอยหลวงที่อยู่ฝั่งตะวันตกของกว๊านพะเยาได้ ทัศนะวิสัยในท้องถนนสามารถมองเห็นในระยะ 10 เมตร ซึ่งถือเป็นวันที่มีหมอกควัน มากกว่าทุกวัน ขณะที่ดวงอาทิตย์ในตอนเช้ากลายเป็นสีส้มอ่อน เนื่องจากถูกบดบังด้วยหมอกควัน ทำมองเห็นได้อย่างชัดเจน หมอกควันที่ปกคลุมอย่างหนาแน่นก็เริ่มส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ ทำให้แสบคอ แสบจมูก หายใจไม่ค่อยสะดวก

ขณะที่ในพื้นที่ยังได้เกิดไฟป่าลุกไหม้อย่างต่อเนื่อง เช่นบริเวณป่าหน้ามหาวิทยาลัยพะเยา และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ ต.งิม ต.ออย และ ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา ก็ได้เกิดไฟป่าอย่างต่อเนื่อง ทำให้หมอกควันปกคลุมอย่างหนาแน่นไปทั่วทั้งเมืองพะเยา

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดพะเยา กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น