พะเยา ขับเคลื่อนโครงการสะพานแขวนกระจกและกระเช้าไฟฟ้า

นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสะพานแขวนกระจกและกระเช้าไฟฟ้า ที่ ห้องประชุมจอมทองชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพะเยา โดยมีนายถกนธ์ ข่ายสุวรรณ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยนายอำเภอเมืองพะเยา หัวหน้าส่วนราชการ , ผู้อำนวยการมูลนิธิน้อมเหล้าเพื่อแผ่นดิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนการก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างสะพานแขวนกระจกและกระเช้าไฟฟ้า ซึ่งอำเภอเมืองพะเยามีความประสงค์ที่จะดำเนินการโครงการก่อสร้างสะพานแขวนกระจกและกระเช้าไฟฟ้า เชื่อมศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยากับฝั่งเทศบาลเมืองพะเยา เพื่อความสะดวกในการสัญจรเสริมส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างรายได้ สร้างโอกาสให้กับจังหวัดพะเยาและเป็นเส้นทางออกกำลังกายสร้างสุขภาพที่ดี ให้กับประชาชน

โดยอำเภอเมืองพะเยา ได้มีการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของราษฎรในพื้นที่ในการก่อสร้าง ซึ่งต่างให้ความเห็นชอบต่อโครงการดังกล่าว และทางสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ได้ทำการออกแบบก่อสร้างสะพานแขวนกระจก และกระเช้าไฟฟ้า

ด้านนายสมชาติ ธรรมขันทา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย และพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 1 พะเยา กล่าวว่า ขั้นตอนการดำเนินการตามโครงการนั้น กรมประมงต้องให้ความเห็นชอบและยินยอมในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ดูแล และใช้ประโยชน์ และดำเนินการตามระเบียบของกรมประมงก่อน เมื่อกรมประมงเห็นชอบ ก็ดำเนินการคืนพื้นที่ให้กับทางกรมธนารักษ์ จากนั้นสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจะเป็นผู้เดินเรื่องในการทำตามขั้นตอนของกฎหมาย ทั้งรวบรวมในเรื่องของการทำประชาพิจารณ์ หน่วยงานบริหารโครงการ จากนั้นจะต้องส่งเรื่องไปที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการดำเนินการศึกษาวิจัยผลกระทบ หรือ EIA ขอความเห็นชอบจากกรมศิลปากรหากกระเช้าอยู่สูงกว่าโบราณสถาน จากนั้นก็ส่งเรื่องมายังกรมประมงอีกครั้งเพื่อพิจารณาอนุญาตดำเนินการต่อไป

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดพะเยา กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น