X

รัฐบาลหนุนเทศบาลเมืองล้อมแรดลำปางแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากแบบยั่งยืน

เทศบาลเมืองล้อมแรดลำปางเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากแบบยั่งยืนหลังรัฐบาลหนุนงบ

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองล้อมแรด เพื่อวางแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืน  โดยได้จัดทำแผนงานโครงการเพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากบริเวณหนองท่วม ที่เป็นหนองน้ำแก้มลิงรับน้ำฝนจากภูเขารอบทิศ และน้ำเอ่อล้นจากแม่น้ำวัง  ซึ่งมีแผนงานแก้ปัญหา โดยการผันน้ำจากไร่นาของราษฎร เข้าไปยังหนองน้ำและ สร้างท่อระบายทางตรงลงสู่แม่น้ำวัง    โดยตนได้ลงพื้นที่เยี่ยมราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในช่วงปลายปี 2560 และมอบหมายให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบร่วมกันหาแนวทางแก้ไขในระยะยาวเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งแนวทางดังกล่าวจะสามารถแก้ไขปัญหาแบบเบ็ดเสร็จและยั่งยืน โดยกระบวนการจัดทำโครงการนั้นได้ผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีส่วนได้ส่วนเสียและมีผลกระทบในพื้นที่ โดยการประชาคมอย่างต่อเนื่องจนได้ข้อสรุปในการแก้ปัญหาและการใช้งบประมาณแผ่นดินที่เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง ซึ่งทางจังหวัดได้ขอรับสนับสนุนจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 (งบกลาง) รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) โดยมี พล.ต.ท.พิจาร จิตติรัตน์ ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) พร้อมคณะทำงานกลั่นกรองโครงการฯ ลงพื้นที่สำรวจความเหมาะสม เมื่อเดือนมกราคม 2561 และได้รับพิจารณาอนุมัติงบประมาณแล้วจำนวน 4.5 ล้าน  ซึ่งจะสามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนต่อไป

นายนรินทร์ ห่วงไธสง ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด กล่าวว่า พื้นที่ตัวเมืองอำเภอเถินซึ่งเป็นเขตของเทศบาลเมืองล้อมแรด  ประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากต่อเนื่องกันมานานหลายสิบปี เพราะตัวเมืองเถินเป็นพื้นที่แอ่งลุ่มน้ำ เมื่อมีฝนตกหนักและมีน้ำเอ่อล้นจากแม่น้ำวัง จะประสบปัญหาน้ำท่วมหนักและน้ำท่วมซ้ำซากสร้างความเสียหายแก่บ้านเรือน สิ่งสาธารณประโยชน์ และพื้นที่การเกษตรจำนวนมาก อีกทั้งประชาชนในพื้นที่เกิดความขัดแย้งจากการปิดกั้นหรือผันทางน้ำในแต่ละโซนเพราะจะเกิดน้ำไหลบ่าเข้าพื้นที่ลุ่มกว่า และท่วมขังเป็นระยะเวลานานกว่า 1 สัปดาห์เนื่องจากไม่มีที่ระบายน้ำ  ทางเทศบาลฯ จึงได้หาแนวทางการแก้ไขและทำประชาพิจารณ์ร่วมกับประชาชนที่พื้นที่  ซึ่งพบว่าท่อระบายน้ำแบบเดิมเป็นท่อกลมการรับ-ส่งแรงดันน้ำได้น้อยเป็นเหตุให้ระบายน้ำไม่ทัน จึงได้จัดทำโครงการเปลี่ยนท่อเป็นท่อลอดเหลี่ยมเพื่อให้เกิดช่องลม ช่วยในการระบายน้ำได้ดีกว่าในทางเชื่อมระหว่างหนองน้ำแก้มลิงในพื้นที่หมู่ 3 , หมู่ 4 และหมู่ 11 ซึ่งนอกจากจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนกลางผ่านทางจังหวัดแล้ว เทศบาลเมืองล้อมแรดยังได้อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม จำนวน 3.9 ล้านบาท และระยะที่ 2 จะดำเนินการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณใต้ถนนคอนกรีตในหมู่บ้านท่านาง 2 เส้นทาง (ซอย 1 และ ซอย3) เพื่อระบายน้ำลงสู่แม่น้ำวัง  งบประมาณ 2.1 ล้านบาท  โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ซึ่งคาดว่าท่อระบายผันน้ำท่วมขังดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายในปี 2562

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ประทีป นันทะผาบ

ประทีป นันทะผาบ

นักข่าวประจังหวัดลำปาง ทำงานด้านการข่าวมานาน 10ปี ผู้ดูแลจังหวัดลำปาง