X

อำเภอเถินลำปางเดินหน้าป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันและการเผาในที่โล่งในพื้นที่เสี่ยง

()

ลำปางเดินหน้าป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันและการเผาในที่โล่งในพื้นที่เสี่ยง

นายชาคร  ณ ลำปางหัวหน้า สำนักงานปภ.จ.ลำปาง สาขาเถิน เปิดเผยว่า ทางอำเภอเถินจังหวัดลำปางและสำนักงานปภ.จ.ลำปาง สาขาเถิน ได้สานนโยบายจังหวัดลำปาง “ลำปางฟ้าใส ไร้หมอกควัน รวมถึงได้สร้างจิตสำนึกให้ความรู้แก่ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่  การอนุรักษ์ป่าไม้ การสนับสนุนการปลูกป่าชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมีการอบรมโครงการมีทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ เดินขบวนรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ตามนโยบายจังหวัดลำปาง “ลำปางฟ้าใส ไร้หมอกควัน”

ซึ่งการประชุมการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันและการเผาในที่โล่งในพื้นที่เสี่ยง เป้าหมายคือ ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ประกาศหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน และเจ้าหน้าที่ อปท. ในพื้นที่ อ เถิน จำนวน 100 คน กำหนดกรอบการดำเนินงานตามหลัก “3 มาตรการเชิงพื้นที่ 4 มาตรการบริหารจัดการ” ดังนี้

  1. ห้ามเผาพื้นที่ป่า ขยะมูลฝอย เศษกิ่งไม้ ใบหญ้า ในทุกพื้นที่ตลอดจนห้ามจุดเผาบริเวณสองข้างทางและพื้นที่ทางการเกษตร ในช่วงวิกฤตหมอกควัน
  2. ให้จัดแนวกันไฟและบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่เกษตร พื้นที่ริมทาง และพื้นที่เสี่ยงต่อการเผา ก่อนถึงช่วงวิกฤตหมอกควัน
  3. ให้จัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรโดยการไถกลบ หรือนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น ทำปุ๋ยหมัก เป็นอาหารสัตว์ นำมาผลิตเป็นก้อนเชื้อเพลิงชีวมวล เป็นต้น

ล่าสุดทางอำเภอเถินโดยนายภูดิท ศรีสะอาด นายอำเภอเถิน ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง สาขาเถิน ได้ดำเนินการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขไฟป่าและหมอกควันอำเภอเถิน ปี 2561 โดยร่วมกับที่ทำการปกครองอำเภอเถิน หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มูลนิธิ อปพร.ระดมสรรพกำลังเครื่องมืออุปกรณ์ ยานพาหนะเพื่อรับนโยบายและมาตรการพร้อมทั้งปล่อยแถวขบวนรณรงค์การขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอำเภอเถิน ปี 2561

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ประทีป นันทะผาบ

ประทีป นันทะผาบ

นักข่าวประจังหวัดลำปาง ทำงานด้านการข่าวมานาน 10ปี ผู้ดูแลจังหวัดลำปาง