X

ลำปางพบคลัสเตอร์ผู้ป่วยโควิด-19 โรงเรียนอนุบาลลำปาง


เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัต นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปางได้เผยสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดลำปาง กรณีพบคลัสเตอร์ผู้ป่วยโควิด-19 โรงเรียนอนุบาลลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง รายละเอียดดังนี้วันที่ 28 มกราคม 2565 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 2 ราย โดยรายแรก เป็นเพศชาย อาชีพ นักเรียน โดยเดินทางไปโรงเรียนแล้วพบว่ามีอาการไข้ จึงเข้ารับการตรวจรักษาที่ ARIclinic โรงพยาบาลลำปาง เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ ATK พบผลบวก ส่วนรายที่ 2 เป็นเพศชาย อาชีพ นักเรียน เป็นเพื่อนนักเรียนห้องเดียวกับผู้ป่วยรายแรก ผู้ปกครองทราบข่าวจึงพาผู้ป่วยไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ ATK ที่โรงพยาบาลลำปาง พบผลบวก ซึ่งทั้ง 2 รายได้เข้ารับการรักษาแบบ Home Isolation (การดูแลด้วยตนเองที่บ้านภายใต้การดูแลตามมาตรฐานทางการแพทย์์ จากการสอบสวนโรคได้ดำเนินการคัดกรอง พบผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทั้งหมด 71 รายซึ่งได้ตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยเจ้าหน้าที่ จำนวน 71 รายพบจำนวน 9 ราย

ดังนั้นในคลัสเตอร์นี้รวมพบผู้ป่วยทั้งหมด 11 ราย โดยได้เข้ารับการรักษาแบบ Home Isolation ทุกรายได้ดำเนินการควบคุมและป้องกันโรค
โดยให้กลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงแยกกักตัวอย่างเคร่งครัดจำนวน 14 วัน และนัดตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยเจ้าหน้าที่ในครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 และวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ตามลำดับ ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้ทำความสะอาด
ห้องเรียนและปิดห้องเรียนดังกล่าว ส่วนนักเรียนในห้องให้เรียนผ่านระบบออนไลน์ที่บ้าน รวมทั้งได้ให้ครูประจำชั้นเรียนได้เฝ้าระวังอาการนักเรียนในห้องเรียนของตนเองด้วย หากพบว่ามีอาการให้รีบไปพบแพทย์ทันทีจังหวัดลำปาง ขอความร่วมมือชาวลำปางทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการป้องกันความปลอดภัย DMHTT โดยเคร่งครัด และขอเชิญชวนพ่อ แม่ ผู้ปกครอง ซึ่งมีบุตร หลาน อายุตั้งแต่
5 ปีขึ้นไป เตรียมความพร้อมให้กับบุตรหลานของท่านในการเข้ารับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยท่านสามารถแจ้งชื่อบุตร หลาน ของท่านที่ประสงค์จะรับวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน เพื่อลง
ทะเบียนจองฉีดวัคซีน และขอเชิญชวนประชาชนชาวลำปางที่ยังไม่ได้รับวัคซีน เข้ารับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในส่วนของผู้ที่ฉีดครบ 2 เข็มแล้ว สามารถเข้ารับบริการฉีดกระตุ้นเข็มที่ 3 ได้
ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านท่าน

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ประทีป นันทะผาบ

ประทีป นันทะผาบ

นักข่าวประจังหวัดลำปาง ทำงานด้านการข่าวมานาน 10ปี ผู้ดูแลจังหวัดลำปาง