X

ลำปางพบคลัสเตอร์ผู้ป่วยโควิด-19ใหม่


นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อม
ด้วยนายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปางได้เผยสถานการณ์
โควิด-19 จังหวัดลำปาง กรณีพบคลัสเตอร์ผู้ป่วยโควิด-19 บ้านโป่งขวาก ตำบลแม่สัน อำเภอ ห้างฉัตร จังหวัดลำปาง รายละเอียดดังนี้ วันที่ 27 มกราคม 2565 ผบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 2 ราย (จากการตรวจ ATK ด้วยตนเองเนื่องจากมีอาการ) ทีมสอบสวนโรคได้ลงพื้นที่สอบสวนโรคพร้อมประเมินอาการผู้ป่วยและให้เข้ารับการรักษาแบบ Home Isolation (การดูแลด้วยตนเองที่บ้านภายใต้การดูแลตามมาตรฐานทางการแพทย์ จากการสอบสวนโรคได้ดำเนินการคัตกรอง พบผู้สัมผัสทั้งหมด 248
รายได้แก่ ผู้สัมผัสร่วมบ้าน ผู้สัมผัสร่วมงานขึ้นบ้านใหม่ และผู้สัมผัสในที่ทำงาน (ตลาดทุ่งเกวียน) จากการตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยเจ้าหน้าที่ ในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน 71 ราย พบจำนวน 18 ราย ในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ จำนวน 177 ราย ตรวจไม่พบเชื้อ ดังนั้นในคลัสเตอร์
นี้รวมพบผู้ป่วยทั้งหมด 20 ราย เข้ารับการรักษาแบบ Home Isolation ทุกราย ได้ดำเนินการ
ควบคุมและป้องกันโรค โดยให้กลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงแยกกักตัวอย่างเคร่งครัด จำนวน 14 วันและนัดตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยเจ้าหน้าที่ในครั้งที่ 2 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ส่วนกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ ให้เฝ้าระวังสังเกตอาการตนเอง และปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT อย่างเคร่งครัด
รวมทั้งปิดตลาดทุ่งเกวียนบริเวณโซนที่ผู้ป่วยได้ขายของ จำนวน 3 วัน พร้อมทั้งทำความสะอาด


กรณีคลัสเตอร์ผู้ป่วยโควิด-19 บ้านโป้งขวาก ตำบลแม่สัน อำเภอห้างฉัตร พบสาเหตุของการติดเชื้อ คือ การเตรียมการจัดงานขึ้นบ้านใหม่ ได้มีผู้มาช่วยเตรียมงาน จำนวน 30 คนโดยมีการรับประทานอาหาร ดื่มเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์ และร้องเพลง(คาราโอเกะ) ร่วมกัน
ในขณะที่มีผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย จะเห็นได้ว่าการละเลย
ไม่ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัย DMHTT ใเช่นการรักษาระยะห่าง สวมแมส ล้างมือบ่อยๆ)การมีกิจกรรมรวมกลุ่มสังสรรค์ โดยเฉพาะการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการร้องเพลงร่วมกันเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19ในคลัสเตอร์นี้ และยังได้แพร่เชื้อไปยังคนในชุมชนด้วยจังหวัดลำปาง ขอความร่วมมือชาวลำปางทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการป้องกันความ
ปลอดภัย DMHTT โดยเคร่งครัด และขอเชิญชวนพ่อ แม่ ผู้ปกครอง ซึ่งมีบุตร หลาน อายุตั้งแต่
5 ปีขึ้นไป เตรียมความพร้อมให้กับบุตรหลานของท่านในการเข้ารับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดย
ท่านสามารถแจ้งชื่อบุตร หลาน ของท่านที่ประสงค์จะรับวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน เพื่อลง
ทะเบียนจองฉีดวัคซีน และขอเชิญชวนประชาชนชาวลำปางที่ยังไม่ได้รับวัคซีน เข้ารับบริการฉีด
วัคซีนโควิด-19 ในส่วนของผู้ที่ฉีดครบ 2 เข็มแล้ สามารถเข้ารับบริการฉีดกระตุ้นเข็มที่ 3 ได้ที่
โรงพยาบาลใกล้บ้านท่าน

ข้อมูล ณ  วันที่ 29 มกราคม 2565

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ประทีป นันทะผาบ

ประทีป นันทะผาบ

นักข่าวประจังหวัดลำปาง ทำงานด้านการข่าวมานาน 10ปี ผู้ดูแลจังหวัดลำปาง