X

“บุญชู ตรีทอง” อดีรมต.ทบวงมหาวิทยาลัยมอบทุนการศึกษานักศึกษา มธ.ศูนย์ลำปาง

“บุญชู ตรีทอง” อดีรมต.ทบวงมหาวิทยาลัยมอบทุนการศึกษานักศึกษา มธ.ศูนย์ลำปาง

นายบุญชู ตรีทอง อดีตรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย และผู้มีอุปการคุณของมหาวิทยาลัย พร้อมด้วย รศ.ดร.สุปรียา แก้วละเอียด รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์ลำปางและกฏหมาย, รศ.ดร.ณัฐธนนท์ หงส์วริทธิ์ธร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ผศ.ดร.วรวรรณ ดีอัซ การ์บาโย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์ลำปาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ.ศูนย์ลำปาง

ภายในพิธีมอบทุน ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วรวรรณ ดีอัซ การ์บาโย เล่าประสบการณ์ “We reap what we sow” เส้นทางที่ทีมวิทย์คอม ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง พยายามจนคว้ารางวัลที่ 3 ให้กับประเทศไทยได้เป็นครั้งแรก ในการแข่งขัน The 4th APAC HPC-AI Competition โดยนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจากท่านบุญชู ตรีทอง ในปีการศึกษา 2564 เป็นผู้มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในภาคเรียนที่ผ่านมา ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป จำนวนทั้งสิ้น 29 คน รวมเป็นทุนการศึกษาทั้งสิ้น 646,700 บาทนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ได้รับทุนรวมเป็นเงิน 200,700 บาทนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้รับทุนรวมเป็นเงิน 156,100 บาทนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้รับทุนรวมเป็นเงิน 289,900 บาท Cr. มธ.ศูนย์ลำปาง

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ประทีป นันทะผาบ

ประทีป นันทะผาบ

นักข่าวประจังหวัดลำปาง ทำงานด้านการข่าวมานาน 10ปี ผู้ดูแลจังหวัดลำปาง