X

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดลำปาง

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดลำปาง

วันที่ 24 มกราคม 2565 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายสุรศักดิ์มนตรี จังหวัดลำปาง และโครงการตำรวจพันธุ์ดี สถานีตำรวจภูธรเกาะคา จังหวัดลำปาง โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายสุรศักดิ์มนตรี จังหวัดลำปางสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มณฑลทหารบกที่ 32 และหน่วยทหารในจังหวัดลำปาง ดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดีขึ้น ในค่ายสุรศักดิ์มนตรี เพื่อเป็นสถานที่เรียนรู้แก่ทหารกองประจำการสู่การเป็นทหารพันธุ์ดี และเป็นแหล่งการเรียนรู้การทำเกษตรปลอดภัยแก่ประชาชน โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ ปี 2561 ในพื้นที่ 61 ไร่ารดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายสุรศักดิ์มนตรี มีวัตถุประสงค์เพื่อ “สร้างคนให้กลับไปสร้างชุมชน” โดยเปิดรับสมัครทหารกองประจำการที่มีความสนใจในการเรียนรู้การเพาะปลูกเกษตรปลอดสารเคมี มีความตั้งใจที่จะนำความรู้ที่ได้รับกลับไปดำเนินการ ณ พื้นที่ตน และกระจายความรู้การเพาะปลูกสู่ชุมชนเป็นแบบอย่างตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

จากนั้นได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังโครงการตำรวจพันธุ์ดี สถานีตำรวจภูธรเกาะคาตำรวจภูธรภาค 5 ได้น้อมนำแนวพระราชดำริ ที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ราษฎรได้มีโอกาสเลี้ยงสัตว์และปลูกพืชผักปลอดภัย ไว้บริโภคในครัวเรือน รวมถึงการขยายความรู้ด้านการเกษตรในครัวเรือนให้แก่ชุมชนโดยได้นำมาดำเนินการภายใต้ชื่อโครงการ “ตำรวจพันธุ์ดี” ตั้งแต่ปี 2561โ ดยได้เริ่มดำเนินการเป็นแห่งแรกในพื้นที่ของหน่วยปฏิบัติการพิเศษ กองกำกับการสืบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย และได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้ตำรวจภูธรภาค 5 ขยายการดำเนินการโครงการ “ตำรวจพันธุ์ดี” ในกิจกรรม “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” ไปยังสถานีตำรวจทุกแห่งในสังกัดทั้งสิ้น 159 สถานี

โอกาสนี้ นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลำปาง แม่ทัพภาคที่ 3 ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 5 ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3 หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเฝ้ารับ – ส่งเสด็จ ณ ท่าอากาศยานลำปาง

ภาพ : มูลนิธิชัยพัฒนา

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ประทีป นันทะผาบ

ประทีป นันทะผาบ

นักข่าวประจังหวัดลำปาง ทำงานด้านการข่าวมานาน 10ปี ผู้ดูแลจังหวัดลำปาง