X

อบจ.ลำปางร่วมป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสซิกา สนับสนุนโลชั่นทากันยุง 115,575 ซองแก่ สสจ. เพื่อป้องกันและควบคุมโรคในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง และมอบโลชั่นทากันยุงเพื่อแจกจ่ายให้หญิงตั้งครรภ์ในจังหวัดลำปาง ตามโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสซิกา โดยนายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง เป็นผู้แทนรับมอบจากนายทองดี จอมวงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการร่วมในพิธีมอบโลชั่นทากันยุง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางลำปาง

นายทองดี จอมวงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า ตามหนังสือจังหวัดลำปาง ที่ ลป 0032/19658 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 แจ้งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางสนับสนุนผลิตภัณฑ์โลชั่นทากันยุงสำหรับหญิงตั้งครรภ์ภายในลำปาง และส่งมอบให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง จำนวน 1,541 คน ๆ ละ 75 ซอง รวมทั้งสิ้น 115,575 ซอง เนื่องจากจังหวัดลำปางเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ซึ่งตามอำนาจหน้าที่และเป็นความจำเป็นเร่งด่วนในภาพรวมของจังหวัด ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกัน ควบคุมการแพร่ และระงับการระบาดของโรคไวรัสซิกา องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางจึงให้การสนับสนุนโลชั่นทากันยุงดังกล่าวแก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ตามโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสซิกา

นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง กล่าวว่า จังหวัดลำปางเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสซิกาในหลายพื้นที่ของจังหวัดลำปาง หากเกิดการติดเชื้อในหญิงตั้งครรภ์จะส่งผลกระทบต่อทารกในครรภ์ ทำให้ทารกในครรภ์มีภาวะพิการ ศีรษะเล็ก ซึ่งจะเป็นปัญหาด้านสุขภาพต่อไปในอนาคต เพราะฉะนั้นการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้ดำเนินการจัดหาโลชั่นทากันยุงจะเป็นประโยชน์ต่อหญิงมีครรภ์ในจังหวัดลำปาง โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจะรับไปดำเนินการแจกจ่ายและให้ความรู้แก่หญิงมีครรภ์ในจังหวัดลำปาง เพื่อที่จะป้องกันตนเองไม่ให้เป็นโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ต่อไป

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ประทีป นันทะผาบ

ประทีป นันทะผาบ

นักข่าวประจังหวัดลำปาง ทำงานด้านการข่าวมานาน 10ปี ผู้ดูแลจังหวัดลำปาง