ชาวลำปางแห่ร่วมงาน”มหกรรมอาหารชนเผ่าและกลุ่มชาติพันธ์17จังหวัดภาคเหนือ”

ลำปางจัดงาน”มหกรรมอาหารชนเผ่าและกลุ่มชาติพันธ์17จังหวัดภาคเหนือ”

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2561 ที่อาคารสำนักงานใหญ่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง  นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดงานมหกรรมอาหารชนเผ่าและกลุ่มชาติพันธ์17จังหวัดภาคเหนือ  นิทรรศการ”จากขุนเขา…สู่ครัวของแผ่นดิน โดยมี ดร.ขวัญนภา สุขคร ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาต่อยอดในการขับเคลื่อนการจัดการทุนวัฒนธรรมด้านอาหาร การสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างเสน่ห์ทางการท่องเที่ยว การค้าและการลงทุน ตลอดจนการผลักดันให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา ผู้ประกอบการ ในการร่วมกันพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น ด้านอาหาร การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมบริการในเขตพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ โดยดึงจุดเด่นและความหลากหลายทางอัตลักษณ์ของอาหารชนเผ่าในแต่ละชนเผ่ามาเป็นส่วนหลักในกระบวนการถ่ายทอดและนำเสนอในงานนี้ต่อประธานในพิธี

หลังมีพิธีเปิดงานทางผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้เยี่ยมชมนิทรรศการ ความรู้ และการแสดงสินค้าอัตลักษณ์ท่องเที่ยวชุมชนต้นแบบ  อาหารชนเผ่าพันธ์ต่างๆ การแสดงวิถีชีวิตของชนเผ่าและกลุ่มชาติพันธ์ ศิลปะภาพถ่ายเสน่ห์แห่งขุนเขา ธรามชาติ ความงาม”  17ภาคเหนือ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานประชาชนชาวลำปางร่วมงานจำนวนมาก นอกจากกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น ยังมีการเปิดโครงการสวนดุสิตวิชาการ”จากขุนเขา…สู่ครัวของแผ่นดิน” การเสวนาวิชาการ เสาวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ”จากขุนเขาสู่ครัวแผ่นดิน อัตลักษณ์ อาหารชนเผ่า และกลุ่มชาติพันธ์ เพื่อสร้างเสน่ห์ทางการท่องเที่ยว”

 

การจัดงานดังกล่าวถือว่าได้รับความสนใจจากชาวจังหวัดลำปาง อย่างมาก   โดยเฉพาะแสดงให้ชิมอาหารพื้นบ้านการแสดงของชนเผ่าและกลุ่มชาติพันธ์ต่างๆ ถือว่าเป็นไฉไลท์ของงานเนื่องจากมีชนเผ่าและชาติพันธ์ มาจาก17 จังหวัด มีอาหารมากมายของแต่ละชนเผ่ารวมถึงการแต่งกายของชนเผ่า ซึ่งทุกคนที่มาร่วมงานได้พากันชิมอาหารและถ่ายภาพกับชนเผ่าต่างๆเป็นที่ระลึกทำให้บรรยากาศคึกคักอย่างมาก  สำหรับมหกรรมอาหารชนเผ่าและกลุ่มชาติพันธ์17จังหวัดภาคเหนือ ที่ทางมหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง จัดขึ้นระหว่างวันที่  15-16 ก.ย.2561

 

 

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น