X

ผลประกวด Miss Pineapple เทศกาลสับปะรดลำปาง

สีสันเทศกาลสับปะรดลำปาง 2561 ผลการประกวด  “Miss Pineapple”  และ การกิน-ปอก-ตกแต่งผล สับปะรด สนุกสนาน

ตามที่จังหวัดลำปาง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และองค์กรภาครัฐและเอกชน จัดงาน เทศกาลสับปะรดลำปาง 2561 ขึ้นเป็นครั้งแรกของจังหวัดลำปาง โดยการจัดงานครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง จังหวัดลำปาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เทศบาลนครลำปาง และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการตลาดสับปะรดลำปาง สร้างความจดจำต่อแบรนด์ “สับปะรดน้ำผึ้งลำปาง” เผยแพร่ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสับปะรดลำปาง ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งรวมถึงการส่งเสริมสับปะรดแปลงใหญ่ปลอดภัย, อินทรีย์ สับปะรดนอกฤดู สับปะรด Md2 เพื่อการส่งออก การวิจัยและพัฒนา การแปรรูปผล เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม เมื่อวันที่ 29 มิ.ย.- 1 ก.ค. 2561 ภายในงานมีการ แข่งขันกินสับปะรด และ ประกวดธิดาชาวสวนสับปะรด  มีไพน์แอปเพิล “Miss Pineapple”

ผลการประกวด MISS LAMPANG PINEAPPLE 2018 ในงานเทศกาลสับปะรดลำปาง 2561 ณ สวนสาธารณะเขลางค์นครรางวัล ชนะเลิศ น.ส.ประกายกาญจน์ จันทะวัง  รองชนะเลิศอันดับ 1 น.ส.ศิริพิชยาภา ศรีแปงวงค์  รองชนะเลิศอันดับ 2 น.ส.ปานฝัน บุญเต็ม

ส่วนการแข่งขันแนวสีสันในการกินสับปะรด และการปอกตกแต่งผลสับปะรด โดยผู้ชนะเลิศได้รับเงินรางวัล 2,000 บาทนั้นผลการประกวด ปอก แกะ ผ่า และตกแต่งสับปะรด ชนะเลิศ นายสาริน อิ่มสะอาด และ การประกวด ปอกและแกะสับปะรดเป็นรูปสัตว์ต่าง ๆ ชนะเลิศ นายณัฐพงษ์ เขียวคำ

ผลการแข่งขันกินสับปะรด รางวัล ชนะเลิศ นายทัศพล เต็มพันธ์ รองชนะเลิศอันดับ 1 น.ส.กมลชนก พิมสาร  รองชนะเลิศอันดับ 2 น.ส.อภิรดา คำฟูบุตร

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ประทีป นันทะผาบ

ประทีป นันทะผาบ

นักข่าวประจังหวัดลำปาง ทำงานด้านการข่าวมานาน 10ปี ผู้ดูแลจังหวัดลำปาง