X

ลำปางมอบเงินพระราชทานขวัญถุง แก่ชุมชนต้นกล้าขยายเครือข่ายสานต่อกิจการงานกองทุนแม่ฯ

()

ที่ อาคารหอประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยมีนายประจวบ  กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธี นำคณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน และเครือข่ายสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินเปิดพื้นที่จัดเวทีประชุมเสวนา “ชุมชนต้นแบบกองทุนแม่ของแผ่นดิน” พร้อมประกอบพิธีนำเงินพระราชทานขวัญถุง กองทุนแม่ของแผ่นดินมอบแก่ 15 ชุมชนต้นกล้าใหม่ ในเขตท้องที่ โดยมีตัวแทนหมู่บ้านชุมชนต้นกล้าใหม่จากทั้ง 15 ชุมชน 13 อำเภอกว่า 800 คน เข้าร่วมพิธีทำการรับมอบเงินพระราชทานขวัญถุงฯ  ต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

สำหรับเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ที่มอบให้แก่ชุมชนต้นกล้าใหม่ของจังหวัดลำปางในครั้งนี้ ทางจังหวัดลำปางได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงเป็นประธานพระราชทานมอบให้ ในงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม ที่ผ่านมา โดยเพื่อให้ทางจังหวัดได้นำเงินพระราชทานขวัญถุงฯ มอบให้แก่ชุมชน/หมู่บ้านตัวอย่าง ในเขตพื้นที่ที่มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ มีแนวทางในการดำเนินงานที่ชัดเจนที่จะป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เกิดความต่อเนื่อง ซึ่งทั้งหมดเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างกระแสความตื่นตัวของหมู่บ้าน/ชุมชน “กองทุนแม่ของแผ่นดิน” ในทุกเขตท้องที่ให้ร่วมกันส่งเสริมขับเคลื่อนงานการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด และขยายเครือข่ายให้ครอบคลุมทั่วเขตพื้นที่

โดยหมู่บ้านชุมชน “กองทุนแม่ของแผ่นดิน” จังหวัดลำปาง ได้มีการเริ่มจัดตั้งมาตั้งแต่ปี 2548 และได้มีการขยายเครือข่ายเพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนมีเครือข่ายอยู่ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ทุกอำเภอ นับจนถึงปี 2561 จังหวัดลำปางมีกองทุนแม่ของแผ่นดิน รวมจำนวน 297 กองทุน/หมู่บ้าน และมีชุมชนต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินที่ได้รับพระราชทานเงินขวัญถุงฯ ในปี 2562 เพิ่มเติม อีกจำนวน 15 กองทุน/หมู่บ้าน ปัจจุบันรวมมีกองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวนทั้งหมด 312 กองทุน/หมู่บ้าน โดยเงินกองทุนฯ ที่มีอยู่ ทางชุมชนก็จะได้นำไปใช้ให้เกิดเป็นประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม ตามกระบวนงานการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดลำปาง ด้านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เพื่อเดินหน้าส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนท้องที่ ภายใต้เป้าหมายหลักเดียวกันคือ การระดมกองทุนในการจัดกิจกรรม เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทั้งการเฝ้าระวัง การสร้างความสามัคคี การส่งเสริมอาชีพช่วยเหลือคนยากจน และการจัดสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่คนในชุมชนให้เกิดความยั่งยืน ทั้งนี้เพื่อจะสนองแนวพระราชดำรัส สืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการจัดตั้ง “กองทุนแม่ของแผ่นดิน” โดยในโอกาสนี้ ทางกลุ่มตัวแทนเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดลำปาง ที่มาร่วมงานกิจกรรมครั้งนี้ ต่างได้ร่วมกันแสดงความยินดีกับชุมชนต้นกล้าใหม่ทั้ง 15 ชุมชน ทำการจัดขบวนแห่อัญเชิญเงินพระราชทานขวัญถุงฯ ที่ทางชุมชนได้รับนำเดินทางกลับไปยังที่ทำการกองทุนแม่ฯ ของแต่ละชุมชน/หมู่บ้าน ซึ่งทางคณะกรรมการชุมชนจะได้นำเงินเหล่านี้มาเป็นทุน ใช้ในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม และทำการต่อยอดให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน