X

เทศบาลตำบลแม่เมาะลำปาง จัดโครงการชุมชนต้นแบบการจัดการขยะ

ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่เมาะลำปาง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง   นายนิมิตร ผดุงศิลป์ไพโรจน์ นายอำเภอแม่เมาะ เป็นประธานเปิดโครงการชุมชนต้นแบบการจัดการขยะ โดยมี นายชูชีพ บุนนาค นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ มี ส่วนราชการอำเภอแม่เมาะ รวมถึงผู้แทนจากชุมชน วัด โรงเรียน หรือสถานศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลแม่เมาะ ร่วมพิธีทั้งนีได้มีพิธีลงนามธรรมนูญสุขภาพตำบลแม่เมาะ ซึ่งเป็นกติกาหรือข้อตกลงร่วมกันของคนตำบลแม่เมาะ เพื่อสร้างระบบกลไกการจัดการสุขภาวะชุมชนในตำบลแม่เมาะ  มีนายนิมิตร ผดุงศิลป์ไพโรจน์ นายอำเภอแม่เมาะ , นายชูชีพ บุนนาค นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ ,นายถวิล สกุลวรรณวงศ์ สาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ , นายแพทย์กระสิน เขียวปิง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่เมาะ ร่วมบันทึกข้อตกลงร่วมกัน พร้อมด้วย เจ้าคณะอำเภอแม่เมาะ ส่วนราชการในพื้นที่ตำบลแม่เมาะ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานกลุ่มต่างๆในพื้นที่ ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามครั้งนี้

 

นอกจากนียังได้มีการบรรยายเชิงวิชาการให้ความรู้ แก่ผู้ร่วมโครงการ ตามหัวข้อ การจัดการขยะชุมชนและต้นแบบการจัดการขยะ การนำธรรมนูญสุขภาพสู่การปฏิบัติด้านการจัดการขยะ ฉันทามติการนำธรรมนูญไปใช้อย่างไรให้เป็นประโยชน์ โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรี ดร.อุดม สุวรรณพิมพ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ครั้งนี้ถือว่าในวันนี้โครงการชุมชนต้นแบบการจัดการขยะ และพิธีลงนามประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพตำบลแม่เมาะ จะเกิดประโยชน์มากน้อยเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับความร่วมมือของทุกภาคส่วนในตำบลแม่เมาะ ช่วยกันขับเคลื่อนกิจกรรมด้านสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมในชุมชนไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังจนเกิดผลสำเร็จ และเกิดความยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมและฉันทามติร่วมกันต่อไป(เครดิตภาพ งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่เมาะ)

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน