ลำปางฝนทิ้งช่วงประสบปัญหาภัยแล้ง ผู้ว่าลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์

หลังเข้าสู่ฤดูฝนหลายพื้นที่ของจังหวัดลำปางเกิดฝนทิ้งช่วงติดต่อกันเป็นระยะเวลานานหลายเดือน ทำให้ปริมาณฝนตกภายในบริเวณเขตพื้นที่น้อยกว่าปกติ ต่างจากช่วงเวลาเดียวกันกับในห้วงปีที่ผ่านมา จนทำให้แหล่งน้ำธรรมชาติตามชุมชนต่างๆ รวมถึงตามแหล่งพื้นที่กักเก็บมีปริมาณน้ำน้อยอย่างเห็นได้ชัด และได้เริ่มส่งกระทบกับชาวบ้านเกษตรกรในเขตท้องที่ซึ่งได้เริ่มต้นเพาะกล้าดำนา แต่ต้องขาดแคลนน้ำสำหรับใช้ในการหล่อเลี้ยงกล้าต้นข้าว

ล่าสุด นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ทำการลงพื้นที่ท้ายน้ำในเขตตำบลวังพร้าว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ที่ได้มีรายงานสภาพปัญหาของ 2 หมู่บ้าน คือ บ้านวังพร้าว หมู่ที่ 2 และบ้านวังพร้าวพัฒนา หมู่ที่ 7 ที่เกษตรกรกำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ ผืนที่นากว่า 500 ไร่ ไม่มีน้ำเพียงพอเพื่อจะนำมาใช้ในการเพาะปลูกข้าว ซึ่งสถานการณ์และดูผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นรับทราบข้อมูลจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และชาวบ้านในชุมชนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ทราบว่าปัญหาสาเหตุหลักของการขาดแคลนน้ำของ 2 หมู่บ้าน ดังกล่าวเกิดขึ้นจากการที่น้ำในลำน้ำแม่จางไม่สามารถไหลผ่านลงไปยังพื้นที่ท้ายน้ำได้

เนื่องจากในลำน้ำแม่จางได้มีการสร้างฝายขวางกั้นลำน้ำอยู่จำนวนหลายฝาย และฝายบางแห่งยังเป็นฝายแบบน้ำล้นที่ไม่มีประตูระบายน้ำ เมื่อน้ำในลำน้ำมีน้อยจึงไม่สามารถไหลข้ามผ่านลงไปยังพื้นที่ท้ายน้ำได้ ซึ่งปัญหาในส่วนนี้เบื้องต้นทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาแบบเร่งด่วน โดยได้ทำการเร่งระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำแม่จาง อำเภอแม่เมาะ ลงมาเพิ่มเติมเพื่อจะยกระดับน้ำในลำน้ำแม่จางให้สูงขึ้น​ พ้นข้ามระดับแนวกั้นของฝาย และได้ขอความร่วมมือให้สถานีสูบน้ำที่อยู่ในพื้นที่ต้นน้ำ กลางน้ำ รวมกว่า 20 สถานี งดสูบน้ำไว้เป็นการชั่วคราว

เพื่อจะให้น้ำล้นผ่านส่งไปถึงยังพื้นที่ชุมชนปลายน้ำ แต่จนถึงขณะนี้ได้พบว่า ปริมาณน้ำที่ระบายส่งมาจากอ่างเก็บน้ำแม่จาง ยังไม่สามารถส่งไปถึงพื้นที่ทำการเกษตรในชุมชนบ้านวังพร้าวพัฒนาได้ สาเหตุเนื่องจากในลำน้ำแม่จาง มีวัชพืชขึ้นปกคลุมหนาแน่นอยู่เป็นจำนวนมาก จึงทำให้น้ำไหลผ่านไปได้ช้า อย่างไรก็ตามในส่วนนี้ทางชุมชนบ้านวังพร้าวพัฒนา ยังมีอ่างเก็บน้ำแม่ธิ ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อยู่ในบริเวณเขตพื้นที่ซึ่งขณะนี้ทางหน่วยงานชลประทานได้เร่งสูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำแม่ธิ จัดส่งมาตามรางระบบส่งน้ำของชลประทาน เพื่อให้การช่วยเหลือแก่เกษตรกรในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทั้ง 2 หมู่บ้านแล้ว

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดลำปาง กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น