X

โครงการแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ“ฝายแม่อางบ้านน้ำล้อม” ช่วยเหลือราษฎรลำปางที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมเจ้าหน้าที่ในส่วนงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปยังสถานที่ก่อสร้าง โครงการฝายชะลอน้ำ “ฝายแม่อางบ้านน้ำล้อม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ” เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ พร้อมพบปะเยี่ยมให้กำลังกลุ่มตัวแทนพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่โครงการฯ

จากสภาพปัญหาของชาวบ้าน ชุมชนบ้านน้ำล้อม หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ที่ต้องประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำใช้ในช่วงหน้าแล้ง และปัญหาน้ำท่วมน้ำไหลหลากในช่วงฤดูฝนมาโดยตลอด เฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหน้าแล้งแทบจะทุกปี ชาวบ้านต่างต้องประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำ ทั้งเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร ซึ่งปัญหาภัยแล้งยังได้ส่งผลกระทบไปถึงสัตว์เลี้ยงของชาวบ้าน ทั้งหมู วัว ควาย ซึ่งชาวบ้านต้องเดินทางออกไปหาน้ำจากแหล่งน้ำต่างพื้นที่ นำมาให้กับสัตว์เลี้ยงที่ทำการเลี้ยงไว้ได้ดื่มกิน ทำให้ต้องได้รับความลำบากและเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ชาวบ้านน้ำล้อมจึงร่วมกันถวายฎีกาขอพระราชทานโครงการ “ฝายแม่อาง​บ้านน้ำล้อม” โดยได้รับการอนุมัติโครงการเมื่อปี 2557 ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโครงการ “ฝายแม่อางบ้านน้ำล้อม” ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำ ทั้งเพื่อการเกษตร และอุปโภคบริโภค โดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และกรมชลประทาน ได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริ ทำการก่อสร้างฝายแม่อาง​บ้านน้ำล้อมขึ้น เมื่อปี 2561

นายศราวุธ โลหะโชติ วิศวกรชลประทานชำนาญการพิเศษ สำนักงานชลประทานที่ 2 กล่าวว่า โครงการ “ฝายแม่อางบ้านน้ำล้อม” เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ดำเนินการก่อสร้างตามรูปแบบในลักษณะของฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 30 เมตร สูง 3.5 เมตร เพื่อเป็นอาคารบังคับน้ำกั้นลำน้ำแม่อางให้มีระดับสูงขึ้น เพื่อจะได้จัดส่งน้ำไปยังพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกรในพื้นที่ รวมทั้งได้ขุดลอกลำน้ำเพื่อจัดทำระบบส่งน้ำ ยาวประมาณ 1 กิโลเมตร ด้วยงบประมาณรวมกว่า 19,500,000 บาท โดยการก่อสร้างได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2561 และคาดว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือน มิถุนายน 2562 นี้ ซึ่งหากโครงการแล้วเสร็จก็จะสามารถส่งน้ำช่วยเหลือสนับสนุนครอบคลุมพื้นที่ทำการเกษตรประมาณ 1,100 ไร่ เกษตรกรกว่า 500 ครัวเรือน 1,500 คน จะมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ

ด้านนายพจน์ ชมพูแก้ว กำนันตำบลบ้านแลง ได้เป็นตัวแทนเกษตรกรในพื้นที่ กล่าวถึงความรู้สึกที่ชุมชนได้รับพระราชทานโครงการ “ฝายแม่อางบ้านน้ำล้อม” ว่า ราษฎรในพื้นที่ชุมชนบ้านน้ำล้อม และชุมบ้านศรีปรีดา ถือเป็นสองชุมชนพื้นที่หลัก ที่จะได้รับประโยชน์จากตัวโครงการดังกล่าว ซึ่งที่ผ่านมาชุมชนพื้นที่ก็ต้องประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำใช้ในช่วงหน้าแล้งมาโดยตลอดทุกปี การได้รับโครงการครั้งนี้ก็จะช่วยให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ โดยชาวบ้านทุกคนต่างรู้สึกซาบซึ้ง ปลาบปลื้มดีใจและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ “ฝายแม่อาง​บ้านน้ำล้อม” ให้ ซึ่งหลังจากนี้ชาวบ้านในชุมชนพื้นที่จะได้ร่วมกันบริหารจัดการการใช้น้ำ ให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกครัวเรือนอย่างทั่วถึง พร้อมจะช่วยกันดูแลรักษาให้ “ฝายแม่อางฯ” ได้คงอยู่เป็นแหล่งน้ำคู่กับชุมชนตลอดไป ทั้งนี้เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ​ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 ที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการ “ฝายแม่อางบ้านน้ำล้อม” ไว้ เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน