X

ผู้ว่าฯ ลำปาง ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำ แก้ไขปัญหาภัยแล้งให้เกษตรกร

()

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เดินทางลงพื้นที่อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ปฏิบัติงานตามแผนเชิงรุก “ลำปางเดินหน้า สร้างสรรค์ปันสุข ให้แก่ประชาชนชาวลำปาง” โดยออกเยี่ยมเยือนชุมชนพบปะกับกลุ่มพี่น้องเกษตรกรชาวบ้านในเขตท้องที่ตำบลเสริมขวาอำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง เพื่อติดตามสถานการณ์ภัยแล้งและความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการตามนโยบายสำคัญของรัฐ แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พร้อมร่วมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับใช้เป็นแนวทางในการวางแผน ขับเคลื่อนงานการพัฒนาพื้นที่จังหวัดให้เป็นไปได้อย่างเหมาะสม โดยเพื่อต้องการจะช่วยเหลือในการบำบัดทุกข์และสร้างความสุข เติมเต็มรอยยิ้มให้กับพี่น้องประชาชนชาวบ้าน

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ด้านการบริหารจัดการน้ำ โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเหมืองหลวง ในเขตท้องที่ชุมชนบ้านปงหัวทุ่ง หมู่ที่ 8 ตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม ซึ่งเป็นโครงการที่ทางหน่วยงานท้องถิ่นได้ขอใช้งบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัด ประจำปี 2562 จำนวนกว่า 2,986,000 บาท มาใช้ในการดำเนินการก่อสร้างจัดทำรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 1.5 เมตร สูง 1.5 เมตร หนา 10 เซนติเมตร ความยาว 850 เมตร เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดส่งน้ำจากแหล่งพื้นที่กักเก็บไปยังพื้นที่เพาะปลูกเรือกสวนไร่นาที่มีระยะทางห่างไกลกันนับกิโลเมตร

สืบเนื่องจากชุมชนบ้านปงหัวทุ่ง เป็นพื้นที่ชุมชนท้ายน้ำในช่วงหน้าแล้งของทุกๆ ปี มักต้องประสบปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากรางส่งน้ำเดิมเป็นแบบร่องดิน ประกอบกับผืนดินในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย จึงทำให้น้ำที่ส่งมาตามรางสูญหายไประหว่างทางจำนวนมากพื้นที่ทำการเกษตรจึงไม่ได้รับน้ำอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ในช่วงน้ำหลากชุมชนยังต้องประสบปัญหา ในเรื่องคันดินรางส่งน้ำถูกกัดเซาะจนขาด น้ำทะลักไหลท่วมพื้นที่ทำการเกษตรได้รับความเสียหาย ซึ่งการดำเนินการตามโครงการดังกล่าว นับเป็นความต้องการของชาวบ้านที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีความต้องการในเรื่องของน้ำ และมีความต้องการที่จะแก้ปัญหา เรื่องน้ำกัดเซาะแนวตลิ่งรางส่งน้ำพังในช่วงน้ำหลาก

โดยปัจจุบันการก่อสร้างรางส่งน้ำดังกล่าวได้มีการดำเนินงานแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย สามารถกักเก็บและจัดส่งน้ำเข้าไปถึงพื้นที่ทำการเกษตรของเกษตรกรได้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งในชุมชนบ้านปงหัวทุ่ง และชุมชนใกล้เคียงอีก 3 หมู่บ้าน มีชาวบ้านได้รับประโยชน์จากรางส่งน้ำรวมกว่า 400 ครัวเรือน ครอบคลุมพื้นที่ทำการเกษตรมากกว่า 350 ไร่

โดยจากการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนครั้งนี้ ชาวบ้านชุมชนบ้านปงหัวทุ่ง ต่างรู้สึกดีใจและปลื้มปีติยินดีเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งทางตัวแทนของกลุ่มเกษตรกรชาวบ้านได้ออกมากล่าวถึงความรู้สึกภายในใจ ฝากคำขอบคุณผ่านไปถึงยังรัฐบาล ที่ได้ให้การสนับสนุนมอบงบประมาณให้กับทางจังหวัดได้นำมาใช้ประโยชน์เพื่อการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน พร้อมกับได้กล่าวถึงความต้องการ ที่ทางชุมชนอยากให้หน่วยงานภาครัฐได้ช่วยเหลือเพิ่มเติม คือ การจัดสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อจากที่เพิ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จซึ่งยังขาดอยู่อีกประมาณ 500 เมตร โดยความต้องการที่ทางชาวบ้านนำเสนอ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้รับที่จะประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาดำเนินการสำรวจออกแบบเพิ่มเติม พร้อมจัดทำโครงการยื่นเสนอต่อทางจังหวัดเพื่อของบประมาณช่วยเหลือในปี 2564 นี้ ต่อไป โอกาสนี้ เพื่อเป็นการแบ่งปันความสุขร่วมกัน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการเปิดใช้งานรางจัดส่งน้ำของชุมชนบ้านปงหัวทุ่ง โดยมีชาวบ้านในพื้นที่ได้ร่วมกันทำพิธีเปิดกันเอง ทั้งนี้เพื่อจะให้ชาวบ้านได้มีความสุขและมีส่วนร่วมในงานโครงการของรัฐ ได้รู้สึกถึงความเป็นเจ้าของในสิ่งก่อสร้างสาธารณประโยชน์ของชุมชน เพื่อจะได้ช่วยกันดูแลรักษาให้ใช้งานได้สมประโยชน์ไปอย่างยาวนาน

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน